Aktuellt

Branschen välkomnar riksdagsbeslut om Natura 2000-prövning av gruvverksamheter

Riksdagen pekade på torsdagen ut riktningen för när Natura 2000-prövning ska göras i processen för nya gruvor. Det stod klart när Näringsutskottets initiativ, initierat av Moderaterna, röstades igenom.
– En förnuftets seger över missriktad miljönytta, säger Maria Sunér, vd Svemin.

Sverige är Europas mest betydande gruvnation, med goda förutsättningar att spela en än viktigare roll i och med den gröna omställningen. I Sveriges berggrund finns potential för över hälften av råmaterialen på EU:s kritiska lista. Men idag finns en stor oro kring ineffektiva och utdragna tillståndsprocesser. Regeringens beslut om Laver som kom i december 2020 har ytterligare förvärrat läget. Regeringens besked innebär att Natura-2000 tillstånd (i förekommande fall) måste finnas innan en bearbetningskoncession kan ges, jämfört att som för andra verksamheter ansöka om det i samband med den senare miljöprövningen.

– Det är självklart att gruvprojekt ska genomföra en Natura 2000-prövning i de fall det är aktuellt. Men då ska den ske i samband med det senare steget, ansökan om miljötillstånd enligt miljöbalken, säger Maria Sunér.

Skälen är framförallt två.

För det första handlar det om att man helt enkelt inte vet tillräckligt mycket om fyndigheten, marken och vattnet och hur en kommande gruvverksamhet ska se ut redan när man ansöker om bearbetningskoncession. Man har därför ett för litet faktaunderlag i det skedet för att kunna säga hur ett närliggande Natura 2000-område skulle kunna påverkas.

– Man blir tvungen att göra en stor mängd antaganden om fyndigheten, marken och vattnet. En Natura 2000-prövning i ett för tidigt skede blir närmast kosmetisk eftersom den lär behöva göras om i samband med nästa steg, miljöprövningen, säger Maria Sunér. – Det är varken varit processekonomiskt eller rättssäkert, ett rent slöseri med skattepengar.

För det andra handlar det om att regeringens beslut ökar osäkerheten för de omfattande investeringar som krävs på vägen fram till en gruvetablering. Sverige har redan rasat på den internationella rankningen över gruvländers attraktivitet. Gruvnäringen behöver ökad tydlighet, mer förutsägbara och effektivare tillståndsprocesser för att kunna fortsätta stå stark, inte mer regelkrångel.

I och med torsdagens avgörande i kammaren utmanas regeringens beslut och riksdagen skickar över bollen till regeringen igen. De ska återkomma till riksdagen senast den 30 juni 2022 med förslag som innebär att Natura 2000-tillstånd inte ska vara en förutsättning för att en bearbetningskoncession ska kunna beviljas

– Branschen är lättad över att utskottsinitiativet röstades igenom, men tycker att uppföljningen ligger på tok för långt fram i tiden. Vår förhoppning är att regeringen återkommer tidigare, säger Maria Sunér. Det finns goda skäl till att hantera ärendet skyndsamt eftersom regeringens prövning av Laver tog ungefär fyra år. Nu måste regeringen visa att den inte motarbetar gruvnäringen med fler segdragna processer.


BAKGRUND

Saken handlar i grunden om det beslut som fattades av regeringen kvällen före julafton förra året. Då fick Bolidens kopparprojekt Laver i Älvsbyns kommun avslag på sin ansökan om bearbetningskoncession med motiveringen att det krävs ett Natura 2000-tillstånd redan innan en bearbetningskoncessionsansökan kan prövas. Branschen slog bakut, konsekvenserna blev mycket omfattande och beslutet skapade en försvårande praxis och en ytterligare ökad osäkerhet för alla som ansöker om bearbetningskoncession i närheten av Natura 2000-områden. Det politiska hanterandet är anmärkningsvärt i en rättsstat.

Det tyckte även en majoritet i näringsutskottet som tog ett utskottsinitiativ för att det trots allt inte ska krävas ett Natura-tillstånd redan vid ansökan om bearbetningstillstånd. På torsdagen röstades initiativet igenom i riksdagen. Regeringen ska återkomma senast den 30 juni 2022 till riksdagen.

> Se den mineralpolitiska debatten i riksdagen 2021-04-21 här