Aktuellt

Cementas ansökan avvisas – krisläge för cementförsörjningen redan i höst

Mark- och miljööverdomstolen har idag beslutat att avvisa Cementas ansökan om fortsatt och utökad täktverksamhet på Gotland. Motiveringen är att bolagets miljökonsekvensbeskrivning innehåller sådana brister att det föreligger processhinder mot att pröva ansökan.

– Det är med förvåning och frustration som vi tagit del av Mark- och miljööverdomstolens beslut idag säger Maria Sunér, vd på Svemin.

Tillståndsprocessen för den nu avvisade ansökan inleddes i slutet av 2017 och har alltså pågått i cirka 3,5 år. I januari förra året meddelade Mark- och miljödomstolen tillstånd till den sökta verksamheten, men tillståndet överklagades av bland annat Naturvårdsverket och Länsstyrelsen på Gotland. Flera privatpersoner och ett antal intresseorganisationer hade också överklagat tillståndet.

– Det här är ett exempel på varför miljöbalkens bestämmelser behöver ses över för att göra tillståndsprocesserna mer förutsägbara och ändamålsenliga säger Kerstin Brinnen, branschjurist, Svemin. Det är inte rimligt att sökanden ska sväva i ovisshet i flera år om huruvida en planerad verksamhet kommer att tillåtas eller inte. Det är uppenbart att vi har fundamentala brister i systemet.

I praktiken innebär detta att även den pågående verksamheten äventyras eftersom det nuvarande tillståndet är tidsbegränsat och löper ut den 31 oktober i år. Det innebär att den nationella cementförsörjningen hamnar i ett krisläge enligt Cementa.

– De omedelbara konsekvenserna av beslutet visar med all önskvärd tydlighet att tidsbegränsade tillstånd är mycket olämpliga för industrier med platsbundna processer som kräver stora resurser i form av både tid och pengar att utveckla och ställa om. Osäkerheten som tidsbegränsade tillstånd, och de oförutsägbara tillståndsprocesserna, orsakar äventyrar viktiga investeringsbeslut och i förlängningen sysselsättning, samhällsviktig produktion och skatteintäkter säger Kerstin Brinnen. Det finns ingen tid att förlora. Det är akutläge att ändra lagstiftningen så att våra svenska företag ges rättssäkra och konkurrenskraftiga ramar för sin existens.

Stjälper gröna investeringar för att klara klimatomställningen

Fabriken i Slite är en av de största och modernaste cementfabrikerna i Europa och den står för merparten av den cement som används i Sverige. Tillståndet är avgörande för den långsiktiga försörjningen av cement till pågående och stora infrastrukturprojekt som exempelvis nya Slussen, Förbifart Stockholm och Västlänken. Ett förnyat tillstånd innebär samtidigt att Cementa kan göra de omfattande investeringar och forskning som krävs för att cementindustrin ska klara klimatomställningen. Cementa och HeidelbergCement Northern Europe har en vision om cement för klimatneutral betong år 2030. En vision som innebär noll koldioxidutsläpp under betongproduktens livstid.


LÄS MER

> Ibrahim Baylan fick prata cement i stället för evenemangsstöd, Dagens Opinion 2021-07-15

> Byggföretagen: 400 000 jobb hotas av cementkrisen, Dagens PS 2021-07-15

> Byggbranschen kräver svar från regeringen, Svenska Dagbladet 2021-07-15