Aktuellt

Cementkrisen inte avvärjd trots dagens regeringsbesked

Regeringens besked att ge Cementa en tillfällig förlängning av tillståndet att bryta kalksten i Slite tas emot med blandande känslor.
-Positivt att regeringen äntligen lämnat besked i frågan och därmed avvärjt den akuta krisen just nu. Men det är endast kortsiktigt. Att få ett långsiktigt tillstånd inom endast ett år är i princip omöjligt, säger Maria Sunér, vd Svemin.

Torsdagens besked om förlängning var nödvändigt för att undvika en akut cementbrist.

-Men situationen är absurd. Politiken vill alltså att Sverige – på bara ett år – ska ställa om till importberoende, för det är det dagens besked innebär i praktiken. Det är negativt både för klimatet och försörjningstryggheten, säger Maria Sunér.

Regeringens beslut ger Cementa tillstånd till den 31 december 2022. Det innebär att ett nytt tillstånd måste finnas på plats redan den 1 januari 2023.

-Det här ger är ett oerhört kort tidsspann att söka ett förnyat tillstånd. Med dagens system för tillståndsprövning är det i princip omöjligt att ha ett nytt tillstånd på plats inom ett år. Då kommer vi istället ha en liknande situation som nu. Cementkrisen är med andra ord inte alls avvärjd på något annat sätt än rent momentant, säger Maria Sunér.

Det finns dessutom stor osäkerhet kring den fortsatta processen med eventuella överklaganden av dagens beslut.