Aktuellt

Dags att nominera till Janne Kempes Stipendiefond

Svemin premierar årligen ett eller flera examensarbeten med anknytning till gruvbranschen med stipendium ur Janne Kempes Stipendiefond.

Janne Kempes Stipendiefond belönar ett eller fler examensarbeten som anknyter till, och har betydelse för, gruvbranschen. Exempelvis, men inte enbart, miljö, prospektering, malmgeologi, juridik, energi, klimat eller arbetsmiljö. Stipendiet vänder sig till examensarbeten med tillämpning inom svensk gruv- och metallproducerande industri.

Vem kan nominera?

  • Du som skrivit en kandidat- eller masteruppsats, eller licentiat- eller doktorsavhandling med anknytning till ovan nämnda områden som blivit färdigt och godkänt under 2023 eller 2024.
  • Lärare, företag eller organisation som handlett genom uppsats eller avhandling som blivit godkänt under 2023 eller 2024 kan också nominera.

Bedömning sker i nomineringskommittéer med representanter från Svemins medlemsföretag.

Ansökan

Nomineringskommittén önskar få bidragen för bedömning senast 31 augusti. Stipendieutdelningen sker i samband med Svemins höstmöte den 19 november i Stockholm. Normalt sponsrar uppdragsgivaren stipendiatens deltagande.

Mejla nominerade examensarbeten till info@svemin.se senast 31 augusti. Skriv ”Janne Kempes Stipendiefond” i ämnesraden.
Vidarebefordra gärna denna information till relevanta kontaktpersoner inom ditt gruvföretag, universitet eller högskolor.


Janne Kempe

Johan (Janne) Kempe, född 17 juli 1878 i Ytterlännäs församling, Västernorrlands län, död 24 november 1959 i Ludvika, var en svensk bergsingenjör. Kempe, som var son till maskinisten Johan Kempe och Anna Sellstedt, avlade studentexamen i Uppsala 1898 och studerade vid Uppsala universitet till 1899 samt vid Kungliga Tekniska högskolan och Bergshögskolan 1899–1902. Han var gruvmätare och biträdande gruvingenjör i Norbergs malmfält 1903–1906, gruvingenjör i Kopparberg 1906–1907, vid Ickorrbottens Gruv AB 1907–1909 och vid Gruv AB Dalarne 1910–1913, disponent vid sistnämnda bolag 1914–1938 samt vid Idkerbergets Gruv AB från 1914.

Han utövade konsulterande verksamhet som gruvingenjör i Sverige och Norge samt skrev artiklar i tekniska tidskrifter. Han tilldelades postumt Svenska gruvföreningens förtjänstmedalj i guld.