Aktuellt

Dags att nominera till Janne Kempes Stipendiefond

Svemin premierar årligen ett eller flera examensarbeten med anknytning till gruvbranschen med stipendium ur Janne Kempes Stipendiefond.

Janne Kempes Stipendiefond belönar ett eller fler examensarbeten som anknyter till och har betydelse för gruvbranschen. Exempelvis, men inte enbart, miljö, prospektering, malmgeologi, juridik, energi, klimat eller arbetsmiljö . Stipendiet vänder sig till examensarbeten med tillämpning inom svensk gruv- och metallproducerande industri. Stipendiesumman 2021 är 20 000 kr.

Om du inom ditt företag eller organisation handleder några arbeten med anknytning till ovanstående områden inbjuds du att skicka dessa till Svemin för att delta i årets nomineringar.

Bedömning sker i en nomineringskommitté med representanter från Svemins medlemsföretag. Nomineringskommittén önskar få bidragen för bedömning senast 15 september. Endast kandidater med godkänd examen kan delta, alternativt intyg från examinatorn att examen kommer att bli godkänd.
Stipendieutdelningen sker i samband med Svemins höstmöte den 18 november i Stockholm. Normalt sponsrar den handledande organisationen stipendiatens deltagande.

Välkommen att nominera!

Vidarebefordra gärna denna information till relevanta kontaktpersoner inom ditt gruvföretag, universitet eller högskolor. Mejla nominerade examensarbeten till info@svemin.se senast 15 september. Skriv ”Janne Kempes Stipendiefond” i ämnesraden.


Johan (Janne) Kempe, född 17 juli 1878 i Ytterlännäs församling, Västernorrlands län, död 24 november 1959 i Ludvika, var en svensk bergsingenjör. Kempe, som var son till maskinisten Johan Kempe och Anna Sellstedt, avlade studentexamen i Uppsala 1898 och studerade vid Uppsala universitet till 1899 samt vid KTH och Bergshögskolan 1899–1902. Han var gruvmätare och biträdande gruvingenjör i Norbergs malmfält 1903–1906, gruvingenjör i Kopparberg 1906–1907, vid Ickorrbottens Gruv AB 1907–1909 och vid Gruv AB Dalarne 1910–1913, disponent vid sistnämnda bolag 1914–1938 samt vid Idkerbergets Gruv AB från 1914.

Han utövade konsulterande verksamhet som gruvingenjör i Sverige och Norge samt skrev artiklar i tekniska tidskrifter. Han tilldelades postumt Svenska gruvföreningens förtjänstmedalj i guld.