Aktuellt

Det är dags att uppdatera den strategiska forsknings- och innovationsagendan

Det är dags att uppdatera den strategiska forsknings- och innovationsagendan för den svenska gruv-, mineral- och metallproducerande industrin.

>> Uppdatering 09-12-21: Med anledning av de nya restriktionerna blir workshopparna digitala!

Var tredje år uppdateras agendan. Nu är det dags igen, och du är inbjuden! Agendan är viktig för branschen och för gruvklustret. Dess syfte är att presentera visionen och beskriva de utmaningar, mål och aktiviteter som är relevanta inom området forskning och innovation. Det övergripande målet är att stärka konkurrenskraften för den hållbara och ansvarsfulla mineral- och metallproducerande industrin i Sverige, samt att beskriva nödvändiga åtgärder relaterade till forskning och innovation.

Vi ber om din expertis

Swedish Mining Innovation och Svemin bjuder in dig att delta i nio olika workshops som täcker olika områden av forskning och innovation. Workshoparna kommer att pågå under två veckor i januari 2022 i digital form.

Syftet med workshoparna är att säkerställa en öppen och inkluderande process för de specifika forsknings- och innovationsområdena, samt att samla relevanta aktörer för djupgående diskussioner och en gemensam syn på respektive områden. Vi vill gärna ha din expertis och kunskap inom de olika områdena för att kunna utveckla en agenda som presenterar gruvindustrins höga ambitioner och definierar vägen framåt och de forsknings- och innovationsåtgärder som behövs för att möta visionen.

Diskussionen för alla workshops kommer att koncentreras kring:

  • Vad ska finnas kvar i den tidigare versionen av agendan och vad ska tas bort, läggas till eller ändras? Finns det luckor?
  • Vilka är de nödvändiga målen och åtgärderna för det specifika FoI-området på lång, medellång och kort sikt?
  • Vilken är den förväntade effekten av dessa åtgärder?

Nio workshops som täcker olika ämnen

Nedan hittar du information om varje workshop. Det är möjligt att delta i en eller flera workshops. Vi uppmanar dig att delta i de workshops där dina kunskaper kan bidra mest.

Varje workshop kommer att vara tre timmar lång och leds av Malin Johansson från Paues Åberg Communications. Varje diskussion kommer att ledas av en eller flera representanter från akademin eller industrin.

Alla workshops kommer att äga rum i Zoom och länkar kommer att skickas ut dagarna före.

Välkommen!
Jenny Greberg, Program Director Swedish Mining Innovation, och
Katarina Nilsson, Expertforskning och innovation Svemin


Tematiska workshops

VECKA 2, 2022

Workshop 1 – Gruvdrift
Datum: tisdag 11 januari, tid: 14.00-17.00, temaledare: Daniel Johansson, LTU och Anders Lindkvist, Epiroc

Workshop 2 – Utforskning, prospektering och resurskarakterisering
Datum: Onsdag 12 januari, tid: 14.00-17.00, tematiska ledare: Christina Wanhainen, LTU och Tobias Bauer, LTU

Workshop 3 – Mineralbearbetning
Datum: Torsdag 13 januari, Tid: 14.00-17.00, temaledare: Jan Rosenkrantz, LTU, Anders Sand, Boliden, Kari Niiranen, LKAB

Workshop 4 – Metallurgi och återvinning
Datum: fredag ​​14 januari, Tid: 14.00-17.00, temaledare: Caisa Samuelsson, LTU

 

VECKA 3, 2022

Workshop 5 – Attraktiva arbetsplatser
Datum: Måndag 17 januari, Tid: 14.00-17.00, temaledare: Jan Johansson, LTU och Johan Larsson, LKAB

Workshop 6 – Genus och mångfald
Datum: tisdag 18 januari, tid: 14.00-17.00, temaledare: Lena Abrahamsson, LTU och Melinda From, RISE

Workshop 7 – 1) Gruvdrift och samhälle och 2) Tillståndsprocess
Datum: Onsdag 19 januari, Tid: 14.00-17.00, temaledare: Anders Forsgren, Boliden och Lotta Laurtiz, LKAB

Workshop 8 – Återvinning och miljöprestanda
Datum: Torsdag 20 januari, Tid: 14.00-17.00, temaledare: Lena Alakangas, LTU och Erik Ronne, Boliden


Praktisk information och anmälan

Anmäl dig här

Stöter du på problem vid anmälan, kontakta Emma Wikberger, Paues Åberg

Plats: Zoom. Länk kommer att skickas ut dagarna före aktuell workshop.
Språk: Alla workshops kommer att hållas på engelska
Frågor: Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta jenny.greberg@swedishmininginnovation.se

Läs nuvarande forsknings- och innovationsagenda från 2019 här!