Aktuellt

Därför riskerar taxonomin skapa kaos för gruvorna

Säg sustainable finance och alla som inte kan (och även de som kan) sin EU-byråkrati flackar nervöst med blicken. Men lugn, Svemins expert inom energi och klimat, Hanna Stenegren, reder ut begreppen. Och det kan behövas, för turerna är både många och snåriga. Dessutom riskerar processen att ställa till det för den svenska gruvnäringen.

– Ytterst handlar det om att vi riskerar att hamna på den bruna listan, det vill säga att branschen klassas som icke hållbar, trots att vi är en av världens mest hållbara gruvnäringar, säger Hanna Stenegren.

EU:s taxonomi är ett verktyg som klassificerar vilka investeringar som är miljömässigt hållbara och inte. Syftet är att skapa gemensamma riktlinjer för finanssektorn för vilka investeringar som ska få kallas ”gröna”.

Arbetet har pågått under flera år och innehåller olika delar och lagstiftningar. Just nu pågår processen för att sätta kriterier för gruvnäringen. I arbetet använder sig EU-kommissionen av en expertgrupp, den så kallade plattformen för hållbara finanser, som i sin tur består av en rad undergrupper på olika nivåer. Här finns representanter från miljöorganisationer, finansbranschen och industrin, som gemensamt ska mejsla fram förslag på hur kriterierna bör sättas, och skicka vidare till EU-kommissionen för beslut.

I det så kallade sektorteamet som specifikt jobbar med förslagen för gruvnäringen finns endast en representant från gruvnäringen. Arbetet har präglats av stora motsättningar och tidplanen för arbetet har i skrivande stund just förlängts för andra gången. Det ser mycket mörkt ut för möjligheterna att komma överens om ett gemensamt förslag på kriterier för branschen för att anses som hållbar. Kommer sektorteamet inte överens går arbetet vidare uppåt till nästa nivå i plattformen där det inte finns någon representant från gruvnäringen.

– Det saknas en representativ balans i arbetet. Risken är därför överhängande att industrins perspektiv på frågan helt kommer bort och att slutprodukten blir verklighetsfrånvänd, säger Hanna Stenegren.

Om gruvnäringen ändå klassas som icke hållbar, vad innebär det i praktiken?

– Det vore ett hårt slag mot den svenska gruvnäringen som just nu investerar miljarder för att ställa om till en fossilfri och hållbar produktion av råvaror som Sverige, Europa och världen behöver stora mängder av i klimatomställningen. Det kan i praktiken komma att innebära att viljan att investera i hållbar gruvnäring i Europa minskar, vilket bara skulle gynna mindre hållbar produktion i andra delar av världen, säger Hanna Stenegren.

Vad händer härnäst rent konkret?

– Fram till i sommar jobbar vi stenhårt för att visa upp nordiska exempel på att gruvnäringen är och i allra högsta grad kan vara hållbar, och att vi är beredda att åta oss att leverera på tuffa miljö- och klimatkrav. Men vi kommer behöva draghjälp av andra branscher som är beroende av våra råvaror och av regeringen för att nå fram, säger Hanna Stenegren.

Viktiga datum att hålla koll på

I slutet på juli/början av augusti går förslagen ut på offentlig ”remiss” innan kommissionen fattar beslut. Här blir det jätteviktigt att vi är många från branschen som är på och skickar in synpunkter.