Aktuellt

Den svenska gruvnäringen – antalet olycksfall lägre än någonsin

Varje olycksfall som inträffar är givetvis ett för mycket, men Svemin är mycket glada över att kunna presentera färsk statistik som visar att antalet inträffade olycksfall i gruvnäringen i Sverige är det lägsta sedan statistik började sammanställas.

Olycksfallsfrekvensen för 2016 var 5,5 olyckor per miljoner arbetade timmar, vilket är den lägsta frekvensen någonsin sedan början av 1940-talet när branschen började sammanställa olycksfallsstatistik. 1980 var risken tio gånger högre att råka ut för ett olycksfall som gjorde att den anställde behövde vara hemma minst en dag. Motsvarande siffra 2015 var 7,1 olyckor per miljoner arbetade timmar.

Förklaringen till den tydliga trenden med allt säkrare arbetsplatser är gruv- och mineralbranschens långsiktiga och systematiska fokus på arbetsmiljöfrågor och riskhantering. Detta tillsammans med teknikutveckling har bidragit till utvecklingen.

Olycksfallsutvecklingen inom gruvindustrin har alltså minskat från drygt 50 olyckor per miljoner arbetade timmar i början av 1980 till 5,5 olyckor per miljoner arbetade timmar 2016. Motsvarande minskning finns även inom de andra basindustribranscherna.

Bild: By Geological Survey of Sweden SGU from Sweden (Lastning_Aitik) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons (Bilden är modifierad)

Kontakta Svemin för mer information:

Arbetsmiljö

Cecilia Andersson

08-762 67 19

070-362 67 77

cecilia.andersson@svemin.se