Aktuellt

Ny studie: Doldiskluster driver enorma investeringar

Det svenska gruvklustret är en mycket stark drivkraft för investeringar. Tillsammans utgör de uppåt 20 % av Sveriges industriella investeringar, regionalt kommer gruvklustret att stå för så mycket som 75 % de kommande åren. Dessutom: Nio av Sveriges största företag är antingen leverantörer till eller industripartners till gruvindustrin. För första gången finns nu ett uträknat värde på hela det svenska gruvklustret, siffrorna presenteras i dag torsdag i samband med Svemins Höstmöte.
– Man ska inte underskatta vikten av att långsiktigt säkra den här typen av samhällsbärande industrier, säger Maria Sunér, vd Svemin.

Det svenska gruvklustret är världsledande inom många områden, tillsammans står de för 3 % av Sveriges BNP. En stor del av varorna går på export över hela värden och utgör omkring 8 % av den totala svenska exporten. Hela sektorn är dessutom kapitalintensiv och står för 13-20 % av alla industriella investeringar i Sverige.

-Det är uppenbart att gruvsektorn har en större betydelse för vår ekonomi än man först kan tro, gruvorna finns långt från storstadsområden och flyger under radarn för många. Men många av de långa värdekedjorna inom den svenska industrin utgår från basnäringar som gruvor, säger Maria Sunér.

I studien har representanter för det svenska gruvklustret intervjuats, även årsredovisningar och andra öppna källor har använts som underlag.

– Även om vi redan visste att det svenska gruvklustret är något unikt och involverar flera högspecialiserade och världsledande företag, blev vi ändå överraskade över mängden seriösa och lovande industriella partnerskap och utvecklingsprojekt med koppling till gruvnäringen. Man kan säga att klustret sträcker sig över olika sektorer i ekonomin i allt högre grad, säger Signe Rølmer Vejgaard, ekonom vid Copenhagen Economics och ansvarig för rapporten Det svenska gruvklustrets ekonomiska värde.

Copenhagen Economics har också tittat på gruvklustrets värde på regional nivå, i Västerbotten och Norrbotten. Där har verksamheterna inom metaller och mineral en enorm påverkan på samhället; gruvklustret för 20 % av den regionala BNP:n och 5 % av jobben. De kommande åren kommer dessutom uppskattningsvis – smått otroliga – 75 % av alla regionala investeringar ha koppling till gruvklustret.

-Den siffran baseras dessutom på det vi vet idag. Tillkommer nya gruvor så ökar detta givetvis ännu mer, säger Signe Rølmer Vejgaard.

Bakom investeringarna i norra Sverige står framförallt LKAB:s nya strategi att ställa om till produktion av järnsvamp, men också flaggskeppssatsningen Hybrit liksom nystartade stålbolaget H2 Green Steel. Från politiskt håll har det beskrivits som en ny industriell revolution, som sker nu i norr. Men det finns allvarliga hinder på vägen. Ett av dem är regelverket för olika miljö- och tillståndsprövningar, som gång på gång sätter stopp för nya stora investeringar. Det senaste exemplet, där statliga LKAB fick avslag på sin ansökan om att expandera verksamheten i Kiruna, är bara ett i raden. Kaunis Iron, Cementa, Beowulf Mining och Boliden har alla drabbats av dagens ineffektiv tillståndssystem.

-Det står klart att potentialen i Sverige är enorm. Men värdet av det svenska gruvklustret beror helt på om vi får till fungerande tillståndsprocesser, säger Maria Sunér. Därför vill jag gärna i peka med hela handen på det Reformpaket för effektiva tillståndsprocesser som vi nyligen lanserade.

>>> Ladda ner rapporten på svenska eller engelska


FAKTA – Studien Det svenska gruvklustrets ekonomiska värde

Det svenska gruvklustrets definition i rapporten omfattar tre nivåer;

Själva gruvsektorn, gruvutrustning och stödindustri (underleverantörer i uppströmsledet som producerar insatsvaror till gruvsektorn), samt stål- och metallproduktion (producenter i nedströmsledet, baserade på insatsvaror från gruvsektorn)

Det svenska gruvklustret (endast gruvsektorn inom parentes) står för…

3 % (1 %) av BNP
8 % (1,3 %) av exporten
100 000 – 125 000 (20 000) direkta och indirekta jobb
13-20 % av industriella investeringar
1,2 % (0,7 %) av de totala skattebetalningarna

I Västerbotten och Norrbotten står gruvklustret för…

20 % av regionala BNP
5 % av jobben regionalt
75 % av de regionala investeringarna de kommande åren – baseras på det vi vet idag. Tillkommer nya gruvor så ökar detta ännu mer.

Rapporten är gjort av Copenhagen Economics på uppdrag av Svemin. Ansvarig ekonom vid Copenhagen Economics är Signe Rølmer.

För intervjuer kontakta:

Signe Rølmer Vejgaard
Managing Economist, Copenhagen Economics
Mobile +45 53 73 23 10
sir@copenhageneconomics.com
copenhageneconomics.com

Maria Sunér
VD, Svemin
Mobil: + 46 (0)733 017 315
maria.suner@svemin.se
svemin.se