Aktuellt

Domstol ger kommunen fel i järnsandsfråga

Vid kopparproduktionen i Bolidens smältverk i Rönnskär uppstår järnsand som en värdefull biprodukt. Trots detta har Skellefteå kommun valt att klassificera järnsanden som avfall. Nu slår Mark- och miljödomstolen fast att kommunen gått över sina befogenheter.

Järnsandens goda isolerande och dränerande egenskaper gör att den passar bra som konstruktionsmaterial vid väg- och husbyggen. Materialet har ingen känd negativ miljö- eller hälsopåverkan och innehåller vanligt förekommande mineraler, förenade till en kemiskt stabil glasartad förening.

Domstol och kommun inte överens

Skellefteå kommun har trots detta infört nya restriktiva regler för användning av järnsand – ett beslut som står i strid med Mark- och miljödomstolens tillståndsbeslut från 2013, där järnsand bedöms som en biprodukt. I ett besked nyligen slog emellertid Mark- och miljödomstolen fast att Skellefteå kommun har gått över sina befogenheter i frågan om järnsanden.

– Vi är glada över att domstolen slår fast att nämnden gått över sin befogenhet. De kan inte hitta på egna regler om hur järnsanden ska klassificeras och hanteras, säger Linn Andersson, miljö- och utvecklingschef på Rönnskärsverken, i en kommentar till SVT Västerbotten.

Bidrar i en cirkulär ekonomi

Järnsand kan användas som fyllnadsmaterial istället för gråberg. Gråberg är ett jungfruligt material och en ändlig resurs, och har dessutom inte bättre miljöegenskaper än järnsand. Därför bidrar användningen av järnsand till den cirkulära ekonomin.

Frågan om järnsand är viktig för Svemins medlemsföretag Boliden, vars verksamhet i hög grad påverkas av hur materialet får användas. Därför har företaget startat en hemsida som innehåller fakta om järnsand och ger svar på vanliga frågor:

Bild: Aney, 2006-03-12, GFDL [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons