Aktuellt

Edor Lövgren får SveMins Arbetsmiljöpris 2015

SveMins styrelse har beslutat att Edor Lövgren, skyddsombud och operatör avd Raise Boring, Bergteamet, tilldelas SveMins Arbetsmiljöpris 2015.

Priset delas ut vid SveMins arbetsmiljöseminarium 18 november i Luleå.

Motivering

Genom sin roll som skyddsombud och operatör på Raise Boringmaskiner har Edor visat ett stort engagemang då det gäller arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet både inom Bergteamet och på arbetsplatser ute hos uppdragsgivare. Som operatör i Raise Boring har man en nyckelroll när det gäller kontakten och samarbetet med beställarföretaget vid genomförandet av arbetet. På arbetsplatser där Edor haft uppdrag har samarbetet och kommunikationen med uppdragsgivarna fungerar mycket bra, säkerhetsgenomgångar och riskanalyser genomförs och brister åtgärdas snabbt.

Edor Lövgren

Edor Lövgren

Erfarenheter som Edor har fått från olika arbetsplatser och olika uppdragsgivare delar han gärna med sig av till övriga inom Bergteamet. Många viktiga frågor har lyfts upp i Bergteamets skyddskommitté där de lett till åtgärder och nya rutiner som kommit övriga inom Bergteamet och även Bergteamets uppdragsgivare tillgodo.

Edor har också bidragit med erfarenheter och stort engagemang i SAM-kommitténs arbetsgrupp för säkerhetskultur. Gruppens arbete har resulterat i materialet ”Säkerhetskultur i gruvindustrin – Säkrare arbetsplatser genom samverkan” från Prevent.

Nominerade var även

Petra Sundgren, arbetsmiljösamordnare Boliden Garpenberg
Henrik Magnusson, Tekniska Företagshälsovården LKAB
Skövdefabriken, Cementa AB

Om SveMins Arbetsmiljöpris 2015

Inom gruvbranschen anlitas entreprenadföretag för många olika typer av arbeten. Entreprenadarbeten utförs ofta i en för entreprenören obekant anläggning och i anslutning till andra pågående arbeten hos beställarföretaget. Arbetssätt och samordningsrutiner i syfte att minimera olycksfallsrisker är därför viktiga hos både entreprenören och beställarföretaget. SveMin vill uppmärksamma vikten av samverkan mellan entreprenör och beställarföretag för att skapa säkra arbetsplatser genom att rikta 2015 års arbetsmiljöpris till någon som visat ett stort engagemang i arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet då entreprenadarbeten utförs.