Aktuellt

Efter HD-beslutet: Politiken äger frågan om cementkrisen

Den rättsliga prövningen är över för den här gången – utan att den akuta cementkrisen är löst.
– Det står nu klart att det är politiken som äger frågan, säger Maria Sunér, vd Svemin.

Att Högsta Domstolen väljer att inte ta upp fallet med Cementas överklagan av Mark- och miljööverdomstolens beslut att avvisa ansökan om fortsatt och utökad täkt- och vattenverksamhet vid Slite på Gotland är olyckligt, menar branschorganisationen Svemin.

– Överklagan innehöll ett antal principiella frågor som nu dessvärre inte kommer att besvaras, säger Maria Sunér.

Konsekvensen blir att vi inte lär se någon annorlunda tillämpning och inställning från myndigheterna framöver.
– Nu är det därför ännu viktigare att lagstiftningen ses över skyndsamt. Vi kan inte fortsätta ha en tillståndsprocess som blir ett hinder för klimatomställning och industriell utveckling.

De 8 månader som föreslagits som respit genom regeringens beslut är ännu inte genomförda, och även om lagändringarna hade varit på plats så räcker de inte för att under tiden hinna få fram ett nytt tillstånd för Cementa, och inte heller för att hitta importströmmar som uppfyller Sveriges högt ställda kvalitets- och miljökrav. För att inte tala om de negativa klimateffekterna av de långa transporter som sannolikt kommer att behövas för att frakta cementen till Sverige.

Cementas anläggning i Slite skulle bli världens förstaklimatneutrala cementfabrik.
– Klimatironin i den här situationen är beklämmande, säger Maria Sunér.


Fakta

Överklagandet, som på onsdagen fick avslag av HD, gällde det besked som Mark- och miljööverdomstolen lämnade den 6 juli då den avvisade Cementas ansökan om utökad kalkstensbrytning i Slite från och med den 1 november.

Läs tidigare uttalanden av Svemin i frågan

”Kafka-artade tillståndsprocesser – ett sänke för Sverige” 9 aug.
”Kortsiktig frist förändrar inte systemfelet med ineffektiva tillstånd” 10 aug.

Ta också del av Cementas uttalanden i ärendet

Cementas pressmeddelanden