Aktuellt

En färdplan för industrin

Klimatsatsningar, en attraktiv investeringsmiljö och kamp för frihandel är viktiga delar för att säkra Sverige som industrination. Därtill behövs masstestning för att få i gång ekonomin.

Det säger Svemins vd Maria Sunér Fleming tillsammans med Jonas Hagelqvist, vd IKEM, Magnus Huss, förbundsdirektör och vvd IKEM, Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna, Bo-Erik Pers, Jernkontoret, Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna och Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen på Di Debatt.

”Vi inom svensk industri ser allvarligt på det ekonomiska läget såväl i Sverige som globalt. Osäkerheten är stor kring hur omfattande konsekvenserna blir, men med säkerhet vet vi att konkurrensen kommer att hårdna. Därför måste svenska företag fortsätta att producera ännu bättre produkter och tjänster än konkurrenterna och Sverige måste bli ett mer attraktivt land för investeringar. Det är grunden för vårt välstånd.”

Immunitetstester och färdplan

”För att kunna få Sverige och EU på fötter behöver immunitetstester – som medicinsk expertis har efterlyst – snabbt komma på plats. Den testning som nu är under utbyggnad måste kvalitetssäkras och accepteras inom hela EU. Det är nödvändigt för industrin och för att den inre marknaden ska fungera redan på kort sikt. För att dessutom ta oss stärkta ur krisen krävs fler och kraftfullare åtgärder.” De åtgärder som avses rör kompetensförsörjning, bibehållna klimat- och hållbarhetsambitioner, större investeringsattraktivitet samt värna om frihandel och en stark inre marknad inom EU.

Vägen ur krisen måste vara att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen, ökade exportintäkter och därmed ett stärkt välstånd. Det är nu hög tid att framtidssäkra industrinationen Sverige, avslutar man.

Läs hela artikeln på Di här

Godkänn statistics, marketing cookies för att se denna video.