Aktuellt

En stark gruv- och mineralnäring kan lyfta Europa efter krisen

  • 2016-11-29
  • 17:11
  • EU

En långsiktig politisk syn på europeisk gruvindustri krävs för att säkra EU:s ekonomiska utveckling och återhämtning. Det slår EU:s gruvnäring fast i samband med europeiska råmaterialveckan, Raw Materials Week.

I efterdyningarna av finanskrisen hamnar EU efter sina viktigaste handelspartners när det gäller innovation och konkurrenskraft. Den konjunkturkänsliga gruvnäringen blir extra hårt drabbad och behöver nu långsiktiga politiska åtgärder för att på bästa sätt kunna bidra till den europeiska tillväxten.

Fördelarna med en livskraftig europeisk gruv- och mineralnäring är många. Redan idag sysselsätter näringen cirka 30 miljoner människor och efterfrågan på metaller och mineral från omvärldens nya och växande ekonomier är fortsatt stor. Euromines, organisationen för den europeiska gruvnäringen, menar i ett uttalande i samband med inledningen av den europeiska råmaterialveckan att en gynnsam och förutsägbar näringspolitik är förutsättningen för att fler värdefulla material skulle produceras inom unionen och genom fri och rättvis handel bidra till ökat självförsörjande. I förlängningen jobbskapande, skatteintäkter och ökad välfärd.

Politiken måste nationellt och genom samarbete på EU-nivå främja metall- och mineralproduktion längs med hela produktionskedjan, inte minst genom att attrahera investeringar utifrån. En mer strategisk syn på EU:s mineralfyndigheter behövs för att säkra platsen i den framtida cirkulära ekonomin. En hållbar syn på öppnandet av nya gruvor och hanteringen av gruvavfall måste vara en självklarhet, samtidigt som tillgången till kompetens, energi och riskkapital måste säkras.

Nästa generations industri, Industri 4.0, möjliggörs genom samarbete. Som exempel lyfter Euromines initiativet The European Innovation Partnership, EIP, som genom att föra samman olika aktörer siktar på högre effektivitet och snabbare innovationer. Men på forsknings- och innovationsområdet ligger Europa fortfarande efter och Euromines vill se ökat samarbete mellan privata och offentliga sektorer. Bidragen till forskningen på gruv- och mineralområdet måste öka och organisationsformer som EIT Raw Materials är vitala för att få till de innovationer och det samarbete som nu krävs. Med rätt politiska förutsättningar kan gruvnäringen bidra till ett bättre Europa, både ekonomiskt och socialt.

Foto: European Parliament in Strasbourg by night | © Cédric Puisney/Flickr