Aktuellt

Förväntningarna höga på energikommissionen

Landets elsystem måste vara stabilt, med hög leveranssäkerhet, eftersom energipolitiken har stor betydelse för hela industrins konkurrenskraft. Det skriver vd:ar för Sveriges basindustri och fack gemensamt och ställer därmed krav på regeringens utlovade energikommission.

Överenskommelsen om en energikommission tar industrins önskan om en blocköverskridande samsyn kring energibehov och energiproduktionens förutsättningar på allvar. Tydlighet och långsiktighet lägger grunden för nödvändiga investeringar i elproduktion. Det grundlägger i sin tur industrins framtida utvecklingsmöjligheter i Sverige. Med energikommissionens arbete har politiken möjlighet att börja vända osäkerhet till industriell utvecklingskraft.

Våra förväntningar på energikommissionen är höga. Med förväntningar följer också krav på kommissionens förmåga att skapa tillit och verka med ett kraftfullt mandat. Vi som representerar industrin vill därför klargöra de förväntningar som vi har på energikommissionens arbete.