Aktuellt

Ett industriutsläppsdirektiv för en grön giv

Ett balanserat förslag. Så sammanfattar den svenska basindustrin resultatet av omröstningen i Europaparlamentet på tisdagen. EU-kommissionens lagförslag om ett reviderat industriutsläppsdirektiv har – liksom i rådets förslag – förbättrats på flera punkter, till förmån för såväl miljö som innovation och europeiskt näringsliv.

Jernkontoret, Svenskt Näringsliv, Skogsindustrierna, Svemin och IKEM har arbetat tillsammans med industriutsläppsdirektivet och vill ge både rapportören i miljöutskottet (ENVI), Radan Kanev, och i industriutskottet (ITRE,) Tomas Tobé, beröm för att de båda förstått hur viktig detta direktiv är för både miljö och möjlighet till utveckling.

Bland de frågor som industrin lyft finns vikten av att det finns en viss flexibilitet vad gäller både miljöpåverkan och resursanvändning. En alltför strikt lagstiftning skulle omöjliggöra omställningen och inte bidra till den goda intention som finns med IED.

Rådet satte sin position tidigare i vår och vi ser nu fram emot fortsatt arbete i trialogförhandlingar och senare när regelverket så småningom ska implementeras (verkställas, bli en del av svensk lag).

Eva Blixt, rådgivare i miljöfrågor, Jernkontoret
Kristina Branteryd, expert miljö, Svemin
Helena Sjögren, ansvarig för miljöfrågor, Skogsindustrierna
Karin Nilsson, expert miljöpolicy, Svenskt Näringsliv