Aktuellt

Ett steg närmare ny grafitgruva

Ett steg närmare ny grafitgruva

 

Hallå där, Tobias Kluge, branschjurist Svemin. Mark-och miljödomstolen beviljade på onsdagen miljötillstånd, inklusive bland Natura 2000-tillstånd, för Talga AB:s planerade grafitgruva i Vittangi, Kiruna kommun.

Hur stort är detta?

– Det ett bra besked för klimatet eftersom naturlig grafit har betydligt mindre klimatpåverkan än syntetisk grafit. Det är också ett viktigt steg på vägen mot en säker, diversifierad och hållbar försörjning av råvaror. EU är nästan helt importberoende av grafit och den klart största producenten är Kina. Gruvan i Vittangi och fabriken i Luleå där grafiten ska förädlas till anodmaterial för batterier kommer att stärka Sveriges roll i den gröna industriella revolutionen.

Vad innebär domen?

– Bolaget får tillstånd att bryta 120 000 ton grafit per år. Villkoren för verksamheten är tuffa och det tas stor hänsyn till rennäringen, det gör att till exempel att gruvverksamheten bara får vara igång halva året. För när renar är i området på vinterbete får bolaget inte spränga, borra, krossa eller transportera malm från dagbrotten.

Miljötillstånd är vanligtvis det sista av de tre stegen (något förenklat) för att få öppna en gruva. Men Talga har alltså nu fått tillstånd för steg 3, men saknar fortfarande steg 2 (bearbetningskoncession). Hur kommer det sig?

– Talga ansökte om miljötillstånd och bearbetningskoncession samtidigt. Detta är mig veterligen unikt och beror på praxis som innebär att ett Natura 2000-tillstånd, när detta krävs, måste finnas på plats innan bearbetningskoncession kan beviljas. Att det finns förutsättningar för en parallell process beror bland annat på att det rör sig om en begränsad verksamhet, produktionen motsvarar ungefär en dags produktion för LKAB. För många andra projekt är det fortfarande avgörande att Natura 2000-prövningen flyttas.

När kan gruvan öppna?

– Det kommer dröja. Först måste den här domen vinna laga kraft, det tar omkring tre veckor, om den inte överklagas. Sen krävs att Talga meddelas bearbetningskoncession. I praktiken kan en gruva starta tidigast under 2025.


FAKTA – Därför behövs grafit

Grafit är en nyckelråvara i den gröna omställningen. Ämnet används som anodmaterial i batterier som behövs i elbilar, smart elektronik och energilagringssystem.

Talgas grafitfyndighet i Vittangi håller mycket god kvalitet internationellt sett och gör att företaget har förutsättningar att producera batterianoder med de lägsta koldioxidutsläppen i världen. Talgas material kommer både utvinnas och förädlas i Sverige från högkvalitativ naturlig grafit och med förnybar energi.