Aktuellt

Luleå - nod för EU:s största råvarusatsning

  • 2014-12-10
  • 13:13
  • EU

116 partners från 22 länder. Konsortiet bakom RawMatTERS är enormt. På tisdagen beslutades att Luleå tekniska universitet får förtroendet att leda arbetet med innovation och utbildning inom gruvområdet i Europa.

Det industridrivna konsortiet Raw MatTERS är en del av EU:s arbete med att etablera Knowledge and Innovation Communities (KIC) inom strategiska områden för Europa. European Institute of Innovation and Technology (EIT) har sedan tre år tillbaka etablerat KIC:ar inom olika områden och nu har EIT alltså utsett Raw MatTERS för att driva en KIC inom primära råvaror.

Konsortiet har en bred täckning över hela värdekedjan och betraktas som det starkaste partnerskap som hittills etablerats inom råmaterialsektorn. Genom partnerskapet ska innovationsförmågan inom sektorn stärkas, bland annat med nya hållbara lösningar, produkter och tjänster. En annan viktig uppgift för RawMatTERS är att göra sektorn mer attraktiv för unga personer. Det genom att utveckla Master- och doktorandprogram i nära samarbete mellan utbildning, forskning och industri.

RawMatTERS kommer att ha sitt huvudkontor i Berlin och sex noder i lika många europeiska städer varav Luleå är en. Var och en har ansvar för olika inriktningar inom råmaterialområdet.

– Här kommer vårt universitet med sin erkända kompetens inom området, att få en väldigt viktig uppgift i den nordligaste noden, säger Per Weihed professor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet samt ordförande för den nordligaste noden.

De övriga städerna är Wroclaw, Polen, Espoo, Finland, Leuven, Belgien, Metz, Frankrike och Rom i Italien.