Aktuellt

Höstmötet 2014: gruvskatt, energipolitik och cirkulär ekonomi

Gruvbranschens årliga höstmöte samlar ledande företrädare för den svenska mineralnäringen från företag, akademi och myndigheter. Välkommen!

Axplock ur programmet:

  • Utmaningar för den moderna rennäringen. Kan alla bli nöjda? Ragnhild Nilsson, doktorand statvetenskap Stockholms universitet och fd kommunpolitiker Samelistan, Kiruna
  • Svensk gruvnärings betydelse för Europa, Lars-Erik Aaro, vd LKAB
  • Smartare återvinningsteknik, Ing-Marie Andersson Drugge, Director Strategy & Technology Boliden smelters
  • Gruvskatt – en försumbar inkomst för staten, Magnus Ericsson, professor mineralekonomi Luleå tekniska universitet
  • Cirkulär ekonomi – hot eller tillgång för svenska råvaruindustrin? Erik Westin, handläggare Naturvårdsverket
  • Elektrifiering av svenska gruvor – en realistisk framtid, Anders Bylund, affärsutvecklare Siemens
  • Hållbara gruvföretag. Vad kan Sverige lära av Kanada? Ben Chalmers, vice ordf Mining Association of Canada, MAC

Hela programmet hittar du här

Maila anmälan till viveca.lindfors@svemin.se senast 10 november.

Avgifter
Höstmötet: 1.300 kr + moms
Middag: 1.200 kr + moms