Aktuellt

Seminarium "Säkerhet och entreprenadarbeten i gruvbranschen"

Gruv- och mineralindustrins arbetsmiljökommitté, GRAMKO och Kommittén för systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM-kommittén inom SveMin välkomnar dig till årets seminarium!

SveMins Arbetsmiljöseminarium 2015

Säkerhet vid entreprenadarbeten i gruvbranschen

Tid: Onsdagen den 18 november 2015, kl. 09.30-16.00 (kaffe/te från kl. 09.00)
Plats: Nordkalotten Hotell & Konferens, Nordkalottvägen 3, Luleå

Många av de allvarliga olyckor som inträffat inom industrin de senaste åren har inträffat på grund av brister i information och säkerhetsrutiner när entreprenörer anlitats för att utföra arbeten. Därför lyfter vi i år just säkerhetsfrågorna i de här sammanhangen och hur vi tillsammans kan förbättra säkerheten för alla.

Dagen bjuder på exempel och diskussioner hur samverkan och säkerhetsrutiner mellan beställarföretag och entreprenör kan göras, vilka brister som finns idag och hur vi tillsammans ska skapa säkrare arbetsplatser. Några punkter ur programmet:

  • Gustaf Seppelin Solli blev svårt skadad vid en kalkugnsolycka för några år sedan där han var anlitad som entreprenör för att utföra underhållsarbete. Gustaf kommer att dela sina erfarenheter
  • Exempel och erfarenheter av samverkan mellan beställarföretag och entreprenörer från olika företag och branscher t ex ABB, SSAB, Drillcon, NCC, LKAB
  • Forskning inom området
  • Lagar och regler
  • SveMins Arbetsmiljöpris 2015

Seminariet riktar sig till gruvföretag och entreprenörer inom gruvindustrin, t ex chefer, arbetsledare, fackliga representanter (skyddsombud), arbetsmiljösamordnare, FHV, myndigheter och andra med intresse för branschens arbetsmiljöfrågor.

Anmälan senast 29 oktober till viveca.lindfors@svemin.se. Meddela namn, företag, fakturaadress och ange eventuell allergi.

Seminarieavgiften är 800 SEK exkl. moms och faktureras i efterhand. I seminarieavgiften ingår för- och eftermiddagskaffe och lunch. Ev. avbokning efter 11 november debiteras.

Vid frågor, vänligen kontakta Cecilia Andersson, SveMin, tfn 08-762 67 19, cecilia.andersson@svemin.se.

Med vänlig hälsning
Anders Henriksson, Ordförande i GRAMKO och SAM-kommittén