Aktuellt

SveMins miljökonferens "Vatten och efterbehandling"

SveMin bjuder in till årets miljökonferens med temat ”Vatten och efterbehandling”. Konferensen hålls 7 oktober i Uppsala med studiebesök till Forsmark den 8 oktober.

Vatten och efterbehandling är två prioriterade områden som är högaktuella i varje gruvprojekt och är tema för årets miljökonferens som hålls 7-8 oktober i Uppsala.

Foto: SKB i Forsmark

Foto: SKB i Forsmark

Programmet i korthet

  • SGU:s arbete för en hållbar mineralnäring
  • Arbetet med att revidera ”Vägledning för prövning av gruvverksamhet”
  • Efterbehandling – vad gör gruvföretagen? Exemplet Boliden
  • Statligt finansierade efterbehandlingsprojekt
  • Ekologisk efterbehandling – enkla lösningar blir grädden på moset för arterna
  • Efterbehandling av gruvor – internationella erfarenheter
  • Vattenfrågor i ett europeiskt perspektiv
  • WASCIOUS – Water Conscious Mining
  • Debatt ”Kan man lita på gruvföretagen? Vatten, vägledningar och vågspel”
  • Studiebesök till SKB i Forsmark (dag 2)

Länk till mer information, program och anmälan