Aktuellt

Uppskattat seminarium om ledarskap

Gruvindustrins arbetsmiljökommittéer anordnade ett seminarium om ledarskap på Nordkalotten i Luleå den 19 november, med ca 270 deltagare.

Pär Lärkeryd, VD i Norra Skogsägarna, höll ett mycket uppskattat föredrag och talade om vikten av att skapa motivation och uppmuntra kreativt tänkande i organisationens alla led, vilken också behöver inrymma mångfald. Lärkeryd förklarade att detta är grundförutsättningar för att våga ifrågasätta ”gamla sanningar” och kunna ha förmågan att ligga steget före sina konkurrenter, vilket är den allra viktigaste konkurrensfördelen i en värld med allt snabbare utveckling av information, teknik mm.

Arbetsmiljöverkets nya generaldirektör Erna Zelmin Ekenheim medverkade och berättade om verkets prioriteringar för de kommande åren, bland annat den psykosociala arbetsmiljön och arbetsrelaterad stress samt arbetsmiljöansvaret i entreprenörsförhållanden. Generaldirektören framhöll att Arbetsmiljöverket ska utgöra ett bra stöd för arbetsplatserna och vara dem behjälpliga med att göra rätt. ”Det ska vara lätt att göra rätt”, förklarade hon vidare.

– Regeringen och Arbetsmiljöverket vill också ta fram en ny arbetsmiljöstrategi tillsammans med er, arbetsmarknadens parter, förklarade hon.

Några chefer och skyddsombud deltog i en paneldebatt och pratade om sina erfarenheter och hur man kan interagera i det dagliga arbetet.

Professor Lena Abrahamsson från LTU avslutade dagen med ett föredrag om vikten av att fortsätta arbeta med jämställdhetsfrågorna inom gruvindustrin, inte minst med tanke på kompetensförsörjningen och branschens attraktivitet som arbetsgivare.

Utvärderingen visade att seminariet var mycket uppskattat av deltagarna och många goda förslag till tema för nästa års seminarium framfördes.

Kontakt

Arbetsmiljö

Cecilia Andersson

08-762 67 19

070-362 67 77

cecilia.andersson@svemin.se