Aktuellt

Workshop om hållbart företagande och FN:s nya hållbarhetsmål

En workshop om hållbart företagande och FN:s nya hållbarhetsmål hålls den 11 november i Stockholm. Arrangör är hållbarhetsnätverket för Jernkontoret, SveMin och Industriarbetsgivarna.

Deltar gör bland andra Diana Madunic, ambassadör för CSR på Utrikesdepartementet, Christina Båge-Friborg, hållbarhetschef på Sandvik och Nina Weitz från Stockholm Environment Institute. Eftermiddagen tillägnas erfarenhetsutbyte mellan medlems- och intressentföretagen.

Observera att starttiden är tidigarelagd till kl. 09.00.