Aktuellt

Explosionen i kolgruvan i Ukraina: Kan det hända i Sverige?

Vid explosionen i Zasyadkogruvan i Ukraina omkom minst ett 30-tal gruvarbetare. SveMins arbetsmiljöexpert, Cecilia Andersson, reder ut begreppen kring kolgruvor och risker.

Zasyadkogruvan är en av Europas största kolgruvor, och explosioner i just kolgruvor rapporteras det ibland om i media. Den 11 januari fastnade till exempel 300 arbetare i samma gruva efter en liknande incident. När det gäller olyckan i måndags är omständigheterna fortfarande oklara. Zasyadkogruvan ligger utanför Donetsk, i östra Ukraina, där stridigheter mellan proryska rebeller och ukrainska regeringsstyrkor pågår och det är svårt att få fram tillförlitlig information. BBC sammanfattar dock läget här.

Kan det hända i Sverige?
– Nej, den här typen av explosion kan inte inträffa i Sverige. Vi har inga kolgruvor här och heller inte den mängden metangas i den svenska berggrunden. I kolgruvor finns dessvärre ofta fickor av metangas, var de finns är svårt att förutse och innebär en stor risk i arbetet.

Men i går, tisdag, brann det i Garpenberg, hur står det till med säkerheten i svenska gruvor?
– Den är mycket god, skulle jag säga. Vi jobbar ständigt med att ta fram förbättrade riktlinjer för bland annat brandskydd. Våra medlemsbolag övar regelbundet alla delar av säkerhetsarbetet. Branden i går visar att rutinerna fungerar.

Järnmalmspriset har halverats och flera gruvbolag tvingas skära ner på verksamheten. Hur kommer det bli framöver?
– Säkerhetsarbetet är verkligen prioriterat för hela branschen. Vid besparingar i företagen ger man aldrig avkall på säkerhetsarbetet.

För mer information kring arbetsmiljösäkerhetsarbete inom den svenska gruvindustrin, vänligen kontakta:

Arbetsmiljö

Cecilia Andersson

08-762 67 19

070-362 67 77

cecilia.andersson@svemin.se

Kommunikationschef

Emma Härdmark

08-762 67 36

070-346 60 48

emma.hardmark@svemin.se