Aktuellt

Förberedelseprojekt beviljat för ”Hållbar och tryggad metall- och mineralförsörjning”

Svemin tillsammans med hela det svenska gruv- och mineralklustret tar nästa steg på resan mot en hållbar och säker metall- och mineralförsörjning.

Efter tio år och som ett av de första strategiska innovationsprogrammen någonsin, har Swedish Mining Innovation nått fantastiskt genomslag, men behovet av att förnya vår sektor har aldrig varit större. Det nätverk som har byggts upp in Swedish Mining Innovation får nu möjlighet att bli större och adressera fler utmaningar.

Energimyndigheten, Formas och Vinnova har fått i uppdrag av regeringen att utforma och sjösätta nästa generation strategiska innovationsprogram. Inom satsningen, som går under namnet Impact innovation, ska upp till fem aktörsdrivna program bildas och starta upp under första kvartalet 2024.

Programmen ska riktas mot en eller flera övergripande samhällsutmaningar och förutsätter samverkan mellan en bred konstellation av aktörer.

Som ett led i processen att utforma kraftfulla program får nu 23 så kallade förberedelseprojekt stöd för att utveckla programidéer tillsammans med andra nyckelaktörer som kan driva omställning.

Med Svemin som projektkoordinator har gruv- och mineralklustret som ett av de 23 förberedande projekt beviljats medel för att utveckla programidéer för nästa generations strategiska innovationsprogram, som går under namnet Impact Innovation.

– Det känns otroligt roligt och viktigt att vi beviljats medel. Nu ska vi koncentrera oss på att utforma framtidens Swedish Mining Innovation. Vi behöver nu knyta upp viktiga aktörer som tillsammans med gruvklustret kan möta utmaningen att om en hållbar och tryggad metall- och mineralförsörjning och skapa ett strategiskt innovationsprogram som kan möta den enorma utveckling som pågår i det svenska gruv- och mineralklustret in i 2030, säger Katarina Nilsson, FOI-ansvarig, Svemin.

Invigning av kraftsamlingen Impact innovation

Den 7 mars bjuder Energimyndigheten, Formas och Vinnova in till invigning av Impact innovation – Sveriges stora innovationssatsning för 2030-talet.

Vid invigningen får du ta del av förväntningar på Impact Innovation, visioner och ambitioner från tre generaldirektörer samt inspiration och förhoppningar från såväl nationella som internationella aktörer i innovationssystemet.

>> Läs mer och anmäl dig här!