Aktuellt

Samverkan - fokus i regeringens nya forskningspolitik

Illustration innovationstävling

Långsiktiga satsningar på test- och demonstrationsanläggningar – ett välkommet fokus i regeringens syn på forskningspolitiken de kommande tio åren.

Regeringens forskningsproposition, som presenterades på tisdagen, rymmer bland annat tioåriga forskningsprogram för att möta samhällsutmaningar och satsningar på test- och demonstrationsmiljöer. Även satsningen på strategiska forskningsområden kommer att fortsätta.
– Det är extra glädjande att regeringen förstärker satsningen på just strategiska innovationsområden, svensk gruvindustri har mycket att bidra med inom teknikutveckling, som på sikt kan bidra till att lösa vår tids samhällsutmaningar, säger Sabine Mayer, vd för Bergforsk.

Forskningspropositionen innebär också ett ökat fokus på lärosätenas samverkan med omvärlden, ett samarbete mellan akademi och näringsliv kommer i högre utsträckning styra pengatilldelningen.
– Regeringen har hörsammat kravet på att samverkan ska vara meriterande för akademin men även att det ska finnas kontinuitet i befintliga satsningar, det är något som vi inom Bergforsk tillsammans med Svemin har jobbat för. Jag blir uppriktigt glad när jag läser forskningspropositionen, säger Sabine Mayer.

Att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer är regeringens övergripande mål för forskningspolitiken. Vi ska vara en ledande kunskapsnation där högkvalitativ forskning, högre utbildning och innovation leder till samhällets utveckling och välfärd, näringslivets konkurrenskraft och svarar för samhällsutmaningar både i Sverige och globalt.

Satsningen på att lösa samhällsutmaningar passar också väl in i det arbete med hållbarhet och digitalisering som branschen driver.
– Det här är lovande för den svenska konkurrenskraften, säger Per Ahl, vd Svemin. Nu ser vi fram emot att innehållet följs upp och förverkligas.