Aktuellt

Geologisk skolsatsning

SGU har skapat en webbplattform Geologisk – en digital skolsatsning om samspelet mellan geologi, naturresurser, hållbarhet och samhällsplanering.

Geologisk är en del av SGUs webbplats. Här riktar SGU sig direkt till skolan, med information och övningar om samspelet mellan geologi och samhälle.

Syftet med satsningen är att skapa en mer grundläggande förståelse för geologins betydelse och väcka intresse för att arbeta med frågor som rör olika aspekter av geologi – till exempel naturresurser, infrastruktur, grundvatten och miljö.

Tre teman för årskurs 7-9 och gymnasiet

Geologisk består av tre teman med totalt tio övningar som övar förmågorna i svenska, samhällskunskap, biologi, kemi, teknik, geografi och naturkunskap. Varje övning innehåller olika elevaktiva uppgifter med koppling till framtidens arbete och studier.

Länk till sidan Geologisk