Aktuellt

Gröna omställningen beroende av tillgången till kritiska råmaterial

Takten i den gröna omställningen är direkt relaterad till tillgången på kritiska råmaterial. Det slår såväl Världsbanken som Internationella Energimyndigheten fast i var sin tung rapport som tydligt visar på det ökade behovet av kritiska mineral i omställningen till ett klimatneutralt samhälle.

Samtidigt kan vi inte fortsätta bygga vår gröna omställning på metaller och mineral från odemokratiska länder med svag, eller obefintlig, miljölagstiftning. För att inte tala om omfattande brister i arbetsmiljö och mänskliga rättigheter. För då blir den gröna omställningen, precis som Vetonu skriver i Altinget, ”en smutsig historia”, skriver Maria Sunér, vd Svemin i en replik i Altinget idag.

Nätverket Vetonu har tillsammans med 180 organisationer skrivit under ett upprop som vänder sig emot den europeiska gröna given och EU:s ”ohållbara planer”. Det finns mycket att säga kring den kravlista nätverket för fram. Vi väljer att lyfta några av punkterna.

Införande av veto som ger enskilda individer möjlighet att avgöra om samhällsviktiga projekt som skapar arbetstillfällen för hundratals, kanske tusentals människor, står för skatteintäkter som kan finansiera den offentliga sektorn och stötta föreningslivet, ger metaller som bygger samhällen, sjukvård och vardag – det är mycket långt ifrån demokratiska principer, säger Maria Sunér.

> Läs hela repliken på Altinget.se 

> Världsbanken; Climate-Smart Mining: Minerals for Climate Action

> IEA; The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions


Foto: Svemin, Unsplash

Källa: IEA (2021), The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions