Aktuellt

Gröna värdekedjor i fokus vid första toppmötet under svenskt EU-ordförandeskap

Foto: Anna Arbius, Volvo

Från klimatneutral gruvdrift till fossilfritt stål, från fossilfritt stål till anläggningsmaskiner och eldrivna tunga lastbilar. Från koppar och grafit till batterier. Några av de viktigaste gröna värdekedjorna i Sverige representeras idag när EU-kommissionen och den svenska regeringen besöker Kiruna. Dessa värdekedjor ger Sverige ett “first mover advantage” – men framgången är inte garanterad, inte riktigt än.

Norra Sverige upplever en ny industrirevolution kopplad till fossilfri produktion av råvaror och elektrifiering; gröna värdekedjor som börjar i berggrunden. Detta står högt på agendan för det svenska EU-ordförandeskapets första politiska toppmöte i Kiruna där Svemin arrangerar en unik utställning ”Value Chains for the Twin Transition”. 

– Vi visar exempel på fossilfria värdekedjor som startar i berggrunden i Norra Sverige. De närvarande företagen är några av de viktigaste aktörerna som bidrar till EU:s ambition att bli klimatneutrala år 2050, säger Maria Sunér, VD på Svemin. 

Världen står inför en övergång från fossilbaserade energilösningar till nya fossil oberoende och ofta mineral- eller metallbaserade lösningar. För att nå målet om nettonollutsläpp globalt behövs sex gånger mer metaller och mineraler än idag – och många gånger mer för vissa specifika energikritiska metaller, enligt IEA, Internationella Energiorganisationen. Gruvindustrin kommer därmed att spela en viktig roll i att leverera de råvaror som behövs för EU:s “twin transition” och lägga grunden för långa värdekedjor. Den nya geopolitiska situationen i Europa har också avslöjat vårt beroende av råvaror. 

– Råvaror är avgörande för att upprätthålla Europas klimatambitioner samt vår självständighet. Utan brytning och smältning av metaller och mineraler går det inte att producera de teknologier som krävs för den gröna omställningen, säger Mikael Staffas, VD för Boliden, gruv- och metallföretag. Den kommande Critical Raw Materials Act är därför avgörande. 

Mikael Staffas är i Kiruna tillsammans med Jan Moström, VD för gruvbolaget LKAB. 

– Kort sagt, den gröna omställningen börjar i gruvan, säger Jan Moström. Snabbhet och beslutsamhet är avgörande. EU har visat förmågan under Covid; vaccinproduktionen och samordningen var imponerande och REPowerEU är lovande. Nu behöver vi samma inställning när det gäller att skapa en agenda för grön konkurrenskraft och upprätthålla motståndskraftiga värdekedjor här i Europa. 

Svensk industri är en global föregångare inom innovativ och grön teknik 

– Vår industriomvandling drivs tydligt av efterfrågan vilket innebär att verklig innovation sker när du vill, inte när den måste, säger Martin Lundstedt, VD för Volvo Group. Den gröna omvandlingen är mer än ett svar på klimatförändringar, det är en affärsmöjlighet att öka självförsörjningen och tillväxten av koldioxidsnåla teknologier med snabbhet och beslutsamhet, i samklang med klimatnyttan. Partnerskap i värdekedjorna är avgörande och kopplar samman efterfrågan-utbud-infrastruktur. 

Han tog med sig en 30-tons dumper (se bild) till Kiruna för att visa EU-kommissionärerna att omvandlingen sker här och nu. Dumpern är byggd av fossilfritt stål som tillverkats av SSAB, ett stålföretag med en ledande position inom höghållfasta stål. 

Martin Lindqvist, VD för SSAB, som också är närvarande i Kiruna, håller med Lundstedt. 

– Partnerskap och samarbete i värdekedjorna är nyckeln – de stärker konkurrenskraften och skapar affärsmöjligheter. EU bör enas om en grön konkurrenskraftig agenda med en möjliggörande ram som påskyndar övergången. Det är också viktigt att säkerställa en jämlik spelplan inom EU och på globala marknader, inklusive att leda vägen mot internationellt överenskomna gröna standarder, säger Martin Lindqvist. 

Efterfrågan på fossilfritt stål är onekligen hög

– Vi är ett nystartat företag som redan på förhand har sålt 60 procent av våra initiala volymer. För att säkerställa ökad hastighet i omvandlingen av stålindustrin måste EU säkerställa att riktmärken för allokering och finansieringsmekanismer stödjer startups och ny teknik, liksom etablerade aktörer, säger Henrik Henriksson, VD för H2 Green Steel.  

Den svenska industrin välkomnar det svenska ordförandeskapets ambition att försöka förankra ett samlat förhållningssätt till europeisk konkurrenskraft högst upp på den politiska agendan, såväl som energi och gröna omställningar. 

– Ansvarstagande brytning och förädling av kritiska råvaror, som grafit i norra Sverige, är avgörande för att underlätta omställningen mot en fossilfri europeisk ekonomi. Vi behöver policys som speglar detta på alla nivåer för att accelerera elektrifieringen, säger Martin Phillips, VD för Talga, grafitbrytning och batterianods producent.  

Känslan av brådska är påtaglig bland branschledarna

– Vi befinner oss i en kritisk tidpunkt, både när det gäller tillgång till råvaror och stöd för att bygga ett större ekosystem för europeisk grön teknik. Situationen kräver ett otroligt stark samarbete mellan privat sektor och offentligt ledarskap inom EU för att bana väg för en snabb och omfattande grön omställning, säger Peter Carlsson, VD för Northvolt, batteriproducent.  


Mer information

Utställningen ”Value Chains for the Twin Transition” koordineras av Svemin, branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige.

Vid frågor, kontakta:

Emma Härdmark, kommunikationschef Svemin:
emma.hardmark@svemin.se, 070-346 60 48

Linus Ljungström, projektledare kommunikation Svemin:
linus.ljungstrom@svemin.se, 070-782 68 37