Aktuellt

Gruvnäringen i pionjärsatsning om biologisk mångfald

 

Svemins nya projekt Mining with Nature ska skapa en samlad bild av vilka frågor kopplade till biologisk mångfald som är relevanta för gruvnäringen, både i omvärlden och i Sverige. Målet är att det ska bli lättare för branschen och de enskilda företagen att förstå risker och möjligheter och att sätta mål för sitt organisationsspecifika arbete.

– Gruvnäringen i Sverige har ambitionen att vara föregångare vad gäller hållbar gruvnäring och nu är det dags att ta nästa steg. Vi vill gå bortom fossilfrihet och ta ännu större ansvar även för den biologiska mångfalden, säger Maria Sunér Fleming, vd på Svemin, projektägare och initiativtagare till satsningen.

Frågan om biologisk mångfald flyttar dessutom snart fram sina positioner internationellt. Vid FN:s planerade konferens, COP15 Biodiversity, i Kina i oktober 2020 ska beslut fattas om en ny strategisk plan för Konventionen om biologisk mångfald.

– Biologisk mångfald kommer bli en allt viktigare fråga i näringslivets hållbarhetsarbete, precis som skett med klimatfrågan, och i ljuset av det känns det extra bra att vi redan är i gång med just det här projektet, säger Maria Sunér Fleming.

Projektet leds av konsultföretaget Ecogain som är specialister på hållbar markanvändning och biologisk mångfald.

– Det är verkligen roligt att arbeta med Svemin och gruvbolagen som är pionjärer i detta, säger Tove Hägglund, projektledare på Ecogain och ansvarig för arbetet. Vi märker att förlusten av biologisk mångfald blir allt mer affärskritiskt och frågan är lika viktig för mänskligheten som klimatet. Därför känns det angeläget att få driva arbetet med en färdplan tillsammans med gruvindustrin.

Hon poängterar att fungerande ekosystem hjälper till att minska effekterna av klimatförändringar, såsom översvämningar och torka. Detta är exempel på ekosystemtjänster som naturen förser oss med gratis. Andra exempel på ekosystemtjänster är mat, frisk luft och rent vatten. För att naturen ska kunna leverera ekosystemtjänster till vårt samhälle behöver vi bevara den biologiska mångfalden, det vill säga mångfalden av växter och djur och deras livsmiljöer.

Gruvornas färdplan för biologisk mångfald kan mycket väl komma att bli en förebild för andra.

– Jag är övertygad om att ännu fler företag och branscher än gruvindustrin snart kommer att se behovet av att ta fram strategier för biologisk mångfald på samma sätt som man idag har för klimatfrågan, säger Tove Hägglund.


Om projektet

Projektet Mining with Nature har initierats av Svemin, branschorganisation för gruvor, mineral och metallproducenter i Sverige. Projektet utförs inom ramen för det Strategiska innovationsprogrammet SIP STRIM, en gemensam satsning av VinnovaFormas och Energimyndigheten. Projektet leds av Ecogain.

Till projektet knyts flera strategiska partners inom gruvnäringen, bland annat Boliden, LKAB, Cementa och Nordkalk. Färdplanen är planerad att presenteras i slutet av 2020.

Mining with Nature ingår i Svemins strategiska hållbarhetssatsning, Mineralbidraget – branschens bidrag till det långsiktigt hållbara samhället.


För mer information, vänligen kontakta / For more information, please contact

Tove Hägglund, senior projektledare Ecogain och projektledare för Mining with Nature,
tfn. 070-200 35 22 tove.hagglund@ecogain.se

Linda Bjurholt, Miljöchef LKAB och ordförande i Mining with Natures styrgrupp,
tfn. 070-588 81 48 linda.bjurholt@lkab.com

Lawrence Hooey, Teknik- och innovationsansvarig SIP STRIM och medlem i Mining with Natures styrgrupp,
tfn. 076-129 66 02 lawrence.hooey@sipstrim.se