Aktuellt

Gruvolyckan i Polen: Kan detta hända i Sverige?

Åtta gruvarbetare har omkommit och ytterligare tre vårdas på sjukhus efter ett jordskalv i koppargruvan Rudna i södra Polen. Svemin beklagar det inträffade och följer utvecklingen.

Cecilia Andersson, arbetsmiljöexpert på Svemin, kommenterar händelsen.

Kan en sådan här olycka inträffa i Sverige?
– I Sverige förekommer visserligen skalv och marksättningar, men berggrunden och brytningsmetoderna skiljer sig mellan Sverige och den aktuella gruvan i Polen. Följderna av skalv blir därför annorlunda. I de svenska gruvorna finns tydliga och sedan länge etablerade rutiner för att minimera risken för arbetsplatsolyckor i samband med sådana här händelser.

Hur då?
– Genom välanpassade brytningsmetoder, seismiska övervakningssystem och bergmekanisk planering arbetar gruvföretagen noggrant för att minska dessa risker. Flera utvecklings- och forskningsprojekt pågår dessutom för att förfina tekniken och genom ökad automatisering ytterligare minska risken för olyckor i framtiden.

Påverkar händelserna i Polen vårt sätt att arbeta med säkerhet i Sverige?
– Genom GRAMKO, Gruv- och mineralindustrins arbetsmiljökommitté, och den partsgemensamma SAM-kommittén samarbetar gruvföretagen redan idag tätt för att tillsammans åstadkomma så säkra arbetsplatser som möjligt. Nu kommer vi att följa upp händelsen i Polen, inte minst via våra internationella samarbetsorgan, för att få ut så mycket information som möjligt om vad som orsakat olyckan. Det är viktigt att försöka dra lärdomar av det som skett och fortsätta utveckla vårt eget säkerhetsarbete. På det viset har vi arbetat noggrant och målmedvetet de senaste åren, vilket också märks positivt i arbetsskade- och sjukfrånvarostatistiken för gruv- och mineralbranschen.

För mer information kring branschens insatser för säker arbetsmiljö inom den svenska gruv- och mineralindustrin, vänligen kontakta:

Arbetsmiljö

Cecilia Andersson

08-762 67 19

070-362 67 77

cecilia.andersson@svemin.se

Kommunikationschef

Emma Härdmark

08-762 67 36

070-346 60 48

emma.hardmark@svemin.se