Aktuellt

Trumps ståltullar - så påverkas gruvnäringen

Donald Trump, Foto: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America (Donald Trump) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons 

Beskedet att USA:s president Donald Trump inför nya och hårda ståltullar slår mot många branscher. Även gruvindustrin. Svemins vd, Per Ahl, reder ut följderna.

Hur påverkar ståltullarna den svenska gruvbranschen?

– När frihandeln påverkas innebär det alltid en osäkerhet för branschen, vilket naturligtvis är negativt. Sverige är Europas största järnmalmsproducent, dessutom är Europa den största kunden.

Vad ser du för risker?

– På kort sikt kan en försämrad avsättning av stål till USA påverka produktionen inom EU. Eftersom EU (och Sverige) framförallt exporterar specialstål till USA som efterfrågas av den amerikanska tillverkningsindustrin kommer sannolikt på lite längre sikt undantag för tullarna att beslutas (så skedde 2002 då USA också införde tullar). Ett större hot på längre sikt är att Kina börjar förse EU med det stål som de inte kan sälja till USA och med detta skapar en överbudssituation med sjunkande prisnivåer som följd.

Vilka åtgärder planeras för att möta de nya förutsättningarna?

– Ha beredskap för att ovanstående kan inträffa samt att naturligtvis försöka på verka USA så mycket som möjligt. De motåtgärder som EU nu inför mot USA har sannolikt inte så stor effekt, men ökar risken för någon typ av handelskrig.


Foto: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America (Donald Trump) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons 

För mer information:

Kommunikationschef

Emma Härdmark

08-762 67 36

070-346 60 48

emma.hardmark@svemin.se