Aktuellt

Helt ny utbildning lanseras – ska säkerställa god miljöhänsyn vid prospektering

Nu lanserar Borrbranschens Utbildningscentrum en helt ny utbildning för prospekteringsborrning. Praktisk miljöhänsyn i fält kombinerat med teoretisk kunskap kring relevant lagstiftning står i fokus

Under våra fötter finns tillgång till samhällsbärande metaller som järn och koppar. Här finns också de batterimetaller som kobolt och grafit, som är nödvändiga i omställningen till det hållbara samhället. Men för att veta mer exakt var de finns krävs prospektering, ibland med många hundra meters borrande i berggrunden. Därför är det viktigt att prospekteringsborrning utförs så att miljön påverkas så lite som möjligt.

Det hoppas Borrbranschens Utbildningscentrum nu säkerställa genom att bidra till den nya specialkursen Yttre Miljö. Målet är att öka kunskapen hos borrföretag och borrpersonal om framförallt miljöhänsyn för att förbättra säkerheten och minimera miljöpåverkan vid utförande av borrning.

– Prospektering handlar om att undersöka och samla information om vad som finns i vår berggrund. Det är ett tids- och resurskrävande arbete som ofta sker långt ut i skog och mark på otillgängliga platser. Just avståndet och svårframkomligheten gör att det är viktigt att planera och förbereda sig väl så att arbetena kan utföras så säkert, effektivt och med så liten omgivningspåverkan som möjligt, säger Kerstin Brinnen, branschjurist och ansvarig för markfrågor på Svemin samt deltagare i projektgruppen som utvecklat innehållet.

– Kursen tar upp både det praktiska arbetet i fält och en del regler avseende den omgivande miljön, säger Kerstin Brinnen.

I kursen ingår bland annat både tips och regler för fältpersonal om skyddsvärda naturmiljöer, transport i terräng men också om hantering av borrvatten och kemikalier samt återställning. Den nya kursen är framtagen i samarbete med företrädare för branschen så att den ska vara väl förankrad i den praktiska verklighet som aktiva i yrket står inför.

– Det är viktigt att prospekteringsborrning sker på ett säkert sätt och med så stor kunskap och miljöhänsyn som möjligt, vi kommer en bra bit på vägen med den här nya utbildningen. Särskilt eftersom den är digital och kan utföras på distans. Den är alltid tillgänglig, avslutar Kerstin.

Kolla in kursen här!

Godkänn statistics, marketing cookies för att se denna video.


FAKTA Kursen Yttre Miljö

Yttre Miljö är framtagen av Svemin och ger fördjupade kunskaper i hur framför allt prospekteringsborrning kan utföras för att påverka miljön så lite som möjligt. Kursen behandlar bland annat en del lagstiftning som är relevant för fältpersonalen, transporter i terräng, skyddsvärda naturmiljöer, hantering av kemikalier på arbetsplatsen, hantering av borrvatten och återställning.

Tack vare att kurserna erbjuds via hemsidan kan de genomföras när som helst och på alla plattformar. I mobilen, surfplattan eller datorn.

Utöver Yttre Miljö tillhandahåller Borrbranschens Utbildningscentrum kurs i arbetsmiljö för borrtekniker, som också är anpassad till fältarbete för prospekteringsborrare. Till kursutbudet planeras också utbildningar i kärnborrning, geologi och hydrogeologi samt borrning av vatten- och energibrunnar.

Borrbranschens Utbildningscentrum är ett samarbete mellan branschorganisationen Borrföretagen, Föreningen för Aktiva i Borrbranschen (FAB) och Svemin.

Arbetet har utförts inom det strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.