Aktuellt

HYBRIT nominerat till miljöpris

HYBRIT är nominerat till Naturvårdsverkets miljömålspris i kategorin Mod och tempo. Priset tilldelas en organisation som ”vågar ta modiga beslut och satsa stort, trots att stora satsningar innebär en risk”.

HYBRIT är ett forskningsprojekt som drivs av SSAB tillsammans med Vattenfall och LKAB och syftar till att hitta metoder för att tillverka stål med hjälp av vätgas istället för kol.

– Det är väldigt roligt att SSAB:s initiativ HYBRIT, som vi tagit tillsammans med LKAB och Vattenfall, uppmärksammas på det här sättet. Det kräver både mod, innovation och snabbhet för att klara av att göra det revolutionerande tekniksprång som nu krävs inom stålindustrin”, säger Martin Pei, ordförande för HYBRIT och teknisk direktör för SSAB.

Läs mer om HYBRIT här.

Naturvårdsverkets motivering lyder:
”2017 bildade SSAB, LKAB och Vattenfall tillsammans HYBRIT – ett industriellt utvecklingsprojekt med syfte att göra svensk stålproduktion fossilfri. Ståltillverkning står för tio procent av hela Sveriges växthusgasutsläpp, så genom att arbeta för att göra den produktionen fossilfri bidrar HYBRIT till miljömålet Begränsad klimatpåverkan.

Den nya tekniken innebär att vätgas används istället för kol för att skilja järnmalmen från syret och tillverka stål. Eftersom vätgasen produceras av förnybar el blir koldioxidutsläppen nära noll, och restprodukten blir vatten istället för koldioxid. Resultaten från laboratorieförsöken har varit lyckade och därför går nu HYBRIT vidare och bygger en pilotanläggning i Luleå för att testa tekniken i stor skala. Projektet har på sikt också potential att sprida tekniken globalt och därigenom revolutionera ståltillverkningsbranschen, som står för fem procent av världens växthusgasutsläpp.”

Vinnaren av priset utses av Naturvårdsverkets jury och kommer att delas ut vid Miljömålsdagarna 2019 den 14-15 maj. De övriga nominerade till priset är Max hamburgare och Tekniska verken i Linköping.