Aktuellt

I dag, för exakt 90 år sen…

Den 10 december 1924 upptäcktes en av dåtidens mäktigaste guldfyndigheter vid Fågelmyran i Västerbotten. Upptäckten var starten för såväl samhället som företaget Boliden. Under de 90 år som förflutit har Boliden byggt upp en konkurrenskraftig position inom prospektering, gruvdrift, anrikning, smältning och återvinning.

– Vi har under de här 90 åren utvecklat unik kunskap om prospektering, gruvor, smält- och lakningsprocesser. Denna kompetens och vår ledande position i branschen medför ett särskilt ansvar där Boliden strävar efter att vara ett exempel när det gäller att kombinera hög avkastning med hög säkerhet och låg miljöpåverkan, säger Bolidens vd Lennart Evrell.

Jubiléet har uppmärksammats i Bolidenkoncernen under hela 2014 på temat ”90 years of knowledge”, för att betona att det är utvecklingen av kompetens och teknik som skapat dagens Boliden. Sedan fyndet vid Fågelmyran har Boliden drivit ett 50-tal gruvor och idag består koncernen av nio gruvor och fem smältverk med fokus på basmetallerna koppar och zink samt bly guld och silver. Två av gruvorna, koppargruvan Aitik och zink-silvergruvan Garpenberg, ligger i världstoppen avseende produktivitet och smältverket Rönnskär har utvecklats till världens främsta aktör inom elektronikåtervinning.

– Basmetaller som koppar och zink har en central plats i det moderna samhället, inte minst i länder som genomgår snabba välfärdsökningar. Det hände i Sverige för 90 år sedan och det händer på andra håll i världen idag. Vi bidrar, genom de metaller vi producerar, till den förbättrade globala levnadsstandarden samtidigt som vi skapar värde för såväl medarbetare och ägare, säger Lennart Evrell, Bolidens vd.

boliden-90-ar