Aktuellt

Industrin beredd att ta ansvar för Bergsskolan i Filipstad

Bergsskolan i Filipstad gick i konkurs den 19 september i år – trots att skolans studenter är eftertraktade hos stora industriföretag över hela landet. Därför meddelar nu flera tunga aktörer att de är beredda att agera för att säkra den anrika skolan.

– Den här konkursen är extra allvarlig eftersom vi ser ett ökat behov av kompetensförsörjning, Bergsskolan spelar en viktig roll här, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret, stålindustrins branschorganisation.

Bristen på rätt utbildade medarbetare riskerar bli en flaskhals för stålföretagen såväl som för verksamheter inom gruvnäringen och byggindustrin. Bergskolans konkurs väckte därför oro hos branschorganisationerna Jernkontorets och Svemins medlemmar. Tillsammans med SSAB, Uddeholms AB, LKAB, Boliden, Luleå tekniska universitet och Filipstads kommun har branschorganisationerna nu diskuterat möjliga lösningar för Bergsskolan.

Förra veckan beslutades att undersöka möjligheterna för att en ny gemensam stiftelse ska kunna bildas som kan överta verksamheten.
– Vi är glada att vi ser den här lösningen tillsammans och vi siktar på att göra ”nya Bergsskolan” till ett starkt och toppmodernt utbildningsnav för våra industrier, säger Jan Moström, vd LKAB och styrelseordförande Svemin.

Inte minst dotterbolaget Bergsskolans Kompetensutveckling AB, som utför uppdragsutbildning, provning och annat åt både lokal och nationell industri, ses som en värdefull del av verksamheten.
– Vi tror att den typen av utbildning kommer att bli ännu mer attraktiva för företagen i framtiden, säger Per Ahl, vd Svemin.

De 127 studenterna som idag läser på Bergsskolan har fått besked om att de kommer att kunna fortsätta sina utbildningar precis som planerat. Den akademiska huvudmannen Luleå tekniska universitet har också planerat för intagning nästa höst med målet att även framgent vara Bergsskolans akademiska samverkanspart.
– Som Sveriges gruv- och ståluniversitet är vi stolta över att vara med och planera för att säkra framtiden för Bergsskolan och på så sätt trygga industrins kompetensbehov, säger Erik Höglund, tf rektor Luleå tekniska universitet.

För att locka studenter till skolan satsar nu industrin på att utveckla Bergsskolan. Bland annat handlar det om att engagera personer från industrin i undervisningen i större utsträckning, utöver de lärare som undervisar på skolan idag.
– Bergsskolan är jätteviktig för våra företag, den har levererat viktig kompetens i snart 200 år och vi ser behovet öka snarare än minska, säger Bo-Erik Pers, VD Jernkontoret.

Arbetet för att skapa förutsättningar för ”nya Bergsskolan” pågår nu och beräknas kunna vara på plats innan årets slut.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör Jernkontoret, 070-206 75 62
Emma Härdmark, kommunikationsansvarig Svemin, 070-346 60 48


Bakgrund om Bergsskolan

Bergsskolan grundades 1830 och drivs idag av Stiftelsen Bergsskolan i Filipstad. Filipstads kommun är ensam huvudman för stiftelsen. Luleå tekniska universitet är sedan 2012 huvudman för Bergsskolans högskoleutbildningar.
Den 19 september försattes Bergsskolan i konkurs vid Värmlands tingsrätt, efter flera års sviktande söktryck till skolans utbildningar.
Bergsskolans utbildningsprogram är idag:

  • Berg- och anläggningsteknik, 3 år
  • Berg- och anläggningsindustri, 2 år
  • Materialteknik, inriktning metallurgi, 3 år
  • Metall- och verkstadsindustri, 2 år
  • Tekniskt basår

Bergsskolans dotterbolag Bergskolans kompetensutveckling AB är inte försatt i konkurs. Det bolaget bedriver uppdragsutbildning, forskning och materialprovning.