Aktuellt

Industrin driver klimatomställningen – mer el är nyckeln till fler jobb

Sveriges välstånd och förmåga att klara omställningen till en fossilfri ekonomi kräver en konkurrenskraftig industri och en trygg elförsörjning. Hur ska det gå till? I dag släpper Industrirådet en ny rapport med svaren på många av dessa frågor.

Industrirådet, med representanter för samtliga parter inom industrin, publicerar idag en rapport med sina reformförslag för en snabb och kraftig utbyggnad av elproduktion och elnät i Sverige. 800 000 jobb inom industrin är beroende av en konkurrenskraftig industri. Varje jobb inom industrin skapar ytterligare 1,1 jobb i underleverantörsledet. Det behövs en tydlig och stabil energipolitisk riktning för att klara klimatomställningen, ekonomin och jobben.

– Fossilfri el är en begränsningsfaktor för den ekonomiska utveckling vi nu ser. Elförsörjningen måste därför vara en prioriterad fråga för politiken. Som det nu ser ut riskerar elbehovet att öka snabbare än ny kapacitet kan byggas ut, säger Johan Bruce, ordförande i Industrirådets arbetsgrupp Elenergi tillika ansvarig för el och energi på Skogsindustrierna.

Industrins investeringar i den gröna omställningen beräknas skapa minst 50 000 nya jobb de närmsta åren. För att det ska kunna uppfyllas måste utbudet av relevanta utbildningar säkerställas, studenter lockas till utbildningarna samtidigt som yrkesverksamma måste ges rätt förutsättningar till kompetensutveckling.

Flera lösningar finns på bordet och därför måste energipolitiken fokusera på att skapa möjligheterna för ett snabbt och kostnadseffektivt genomförande.

– Ska Sverige bli världens första fossilfria välfärdsland måste vi lyckas genomföra investeringar i den fossilfria energiproduktion som behövs samtidigt som de nya kraftledningarna byggs så snabbt som möjligt, säger Johan Bruce.


Hela rapporten ”Industrin driver klimatomställningen – Elektrifiering är nyckeln till framgång

Läs även industrirådets debattartikel i Dagens industri

I samband med rapportsläppet hölls ett seminarium i Stockholm.

Godkänn statistics, marketing cookies för att se denna video.