Aktuellt

Industrin tar matchen tackar för sex fina år

Bild från Industrin tar matchen i Almedalen

Nu är det dags att avsluta initiativet Industrin tar matchen och använda våra resurser till andra viktiga projekt som kan göra det enklare för industrin att fortsätta utvecklas och växa i Sverige.

När Svemin och övriga industriorganisationer inom Svenskt Näringsliv startade Industrin tar matchen var vår målsättning att tydliggöra sambandet mellan svensk industri och vår gemensamma välfärd. Vi är därför glada att en nyligen genomförd Demoskopundersökning visar att allmänhetens attityder gentemot svensk industri blir alltmer positiva, idag instämmer hela 94 % i påståendet att ”industrin är viktig för hela landet”. Sverige har en nyindustrialiseringsstrategi och allt fler, både allmänhet, politiker och opinionsbildare pratar positivt om industrin.

Det hade vi inte lyckats med utan alla som stöttat initiativet sedan vi våren 2012 inledde med en annonskampanj i Stockholms tunnelbana. Under de senaste sex åren har vi tillsammans genomfört mängder av aktiviteter. Barnfamiljer och unga politiker har fått möjlighet att besöka industriföretag, i Almedalen har vi arrangerat seminarier, debatter, tävlingar och utställningar.

Nu är det dags att avsluta initiativet och använda våra resurser till andra viktiga projekt som kan göra det enklare för industrin att fortsätta utvecklas och växa i Sverige.

Tack till alla som stöttat oss dessa sex år! Och framför allt – tack till alla svenska industriföretag och eldsjälar som fortsätter att ta matchen för vår gemensamma välfärd, varje dag, året om!