Aktuellt

Industrins klimatomställning kräver säkrad eltillgång

72 TWh, så mycket ökar industrins elbehov fram till 2030. Med historiska satsningar och investeringar ritas kartan nu om för framtidens klimatsmarta industriproduktion.
– Det förvånade oss att industrins elbehov ökar så pass mycket redan till 2030, säger Hanna Stenegren, energi- och klimatexpert Svemin.

Fram till år 2030 förväntas basindustrins elbehov öka med drygt 72 TWh, vilket motsvarar ungefär hälften av Sveriges totala elanvändning idag. Det visar en kartläggning som gjorts på uppdrag av SKGS – basindustrins energisamarbete. Elektrifieringen av tillverkningsprocesser och den snabba tillväxten av helt nya industriella sektorer i Sverige driver den stora efterfrågan på fossilfri el.

– Den här ökade elanvändningen krävs för att komma bort ifrån de fossila bränslen som fortfarande används i industrin – i processer, maskiner och fordon bland annat, säger Hanna Stenegren, klimat- och energiexpert Svemin.

Trots utmaningarna med att tillgodose den växande efterfrågan på fossilfri el, finns det möjligheter att möta behoven genom att bygga ut vindkraft och planera för ny kärnkraft. Dessa satsningar skulle inte bara säkerställa en hållbar energiförsörjning, utan också bidra till skapandet av nya jobb och tillväxt i Sveriges industri.

– För att genomföra klimatomställningen i industrin, som vi alla vill se, krävs en ökning av alla fossilfria energislag för att säkerställa både el- och effektbehovet till 2030 och framåt. Att effektivisera tillståndsprocesserna för vindkraft och redan nu planera för att få ny kärnkraft på plats så snabbt som möjligt efter 2030 blir avgörande för att möjliggöra industrins omställning, säger Hanna Stenegren.

Gruvnäringens elanvändning beräknas öka en och en halv gång, från 4 till drygt 10 TWh per år till 2030. Elektrifiering av gruvdriften ger stor klimatnytta genom att fossila bränslen från lastmaskiner och andra fordon fasas ut. Elenergi kan samtidig sparas i och med att behovet av att ventilera minskar om dieselavgaserna försvinner under jord.

– Svensk industri bidrar till att uppnå både de svenska och globala klimatmålen genom produktion och export av klimatsmarta råvaror och produkter, säger Hanna Stenegren.

>> Läs hela SKGS kartläggning

>> Se lanseringsseminariet i efterhand


Fakta – SKGS
SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor och är ett samarbete mellan branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, SveMin och Jernkontoret.

Mer information, vänligen kontakta:
Hanna Stenegren, klimat- och energiexpert Svemin, 08-762 67 43, hanna.stenegren@svemin