Aktuellt

Inget motsatsförhållande mellan primära råvaror och återvinning

Takten i den gröna omställningen direkt relaterad till tillgången på kritiska råmaterial

Metaller och mineral är viktigare än någonsin, inte minst eftersom de är helt avgörande i förnyelsebara energilösningar, skriver KTH-forskaren Nils Johansson på DN Debatt, 2021-04-17. Han slår också fast att naturresurser är politiska.

Vi är de första att instämma i båda hans påståenden, svarar Svemins vd Maria Sunér och Bolidens vd och Svemins styrelseordförande Mikael Staffas i en replik, men menar att det inte finns någon motsättning i praktiken mellan återvinning och primär produktion, som Nils Johansson påstår. Det är inte antingen eller. Det är både och. Dessutom är takten i den gröna omställningen direkt relaterad till tillgången på kritiska råmaterial.

Johansson menar att fördelen med den nuvarande politiken är att i stort sett alla är för implementering av en cirkulär ekonomi. ”Nackdelen är emellertid att återvinning, återanvändning och delning kommer att öka, utan att naturresursutvinningen minskar. Det sker alltså ingen omställning från något, endast till något ytterligare, där den cirkulär ekonomin hamnar så att säga ovanpå den linjära ekonomin. Om det inte sker någon ersättning kommer de huvudsakliga miljöfördelarna med en cirkulär ekonomi att gå om intet.”

Detta innebär att den miljöpåverkan, i form av till exempel energi, som krävs för att dela, återvinna, och åter­använda resurser och produkter kommer att öka och addera koldioxidutsläpp till den pågående naturresursutvinningen. Därigenom kan implementeringen av en cirkulär ekonomi försvåra uppfyllandet av Parisavtalet och de globala hållbarhetsmålen, skriver Johansson.

Fel, menar Maria Sunér och Mikael Staffas, och skriver att höga ambitioner för cirkulär ekonomi och återvinning inte står i konflikt med utvinning av primära råvaror.

”Artikelförfattaren menar att höga ambitioner för cirkulär ekonomi och återvinning står i konflikt med utvinning av primära råvaror. Vi menar att detta är helt fel. För gruvnäringen är det självklart att återvinning är en allt viktigare del. Synergierna mellan produktion av metaller från primära respektive sekundära råvaror är betydande. I Skellefteå finns till exempel en av världens största och mest moderna anläggningar för återvinning av elektronikskrot, där blandas sekundära källor med primära för bästa resultat.”

Metaller är väl lämpade för den cirkulära ekonomin, de är grundämnen och kan återvinnas gång på gång. Men återvinning kommer inte lösa behoven för att klara klimatet. Samma studie från Världsbanken, som refereras ovan, visar att även om återvinningen skulle öka till 100 procent år 2050 så minskar detta bara behovet av primära råvaror med 15–30 procent. Återvinning är alltså långt ifrån tillräckligt. Hur man än försöker så kan man kan inte återvinna en kopparatom och få ut två nya, skriver Sunér och Staffas.


> Läs Nils Johanssons debattartikel på DN Debatt, 2021-04-17

> Läs Maria Sunér och Mikael Staffas replik på DN Debatt, 2021-04-18