Aktuellt

”Jag har fullt förtroende för att LKAB hanterar detta klokt”

LKAB gick i dag ut med att järnmalmskroppen under Kiruna inte är så omfattande som tidigare antagits. Företaget är Europas största järnmalmsproducent och ett av Sveriges största gruvbolag. Svemins vd Per Ahl, reder ut hur det här påverkar branschen.

Hur påverkar LKAB:s nya läge den svenska gruvnäringen?

– LKAB är ett företag som satsat på förädlade järnmalmsprodukter som skapat en enorm framgång för företaget och Sverige som gruvland. Malmbasen är naturligtvis fundamental men också den innovationskraft företagen har. SUM – Sustainable Underground Mining som LKAB driver är ett gott exempel på hur svenska gruvföretag skapar världsledande tekniska lösningar och förutsättningar för fortsatt verksamhet. Arbetet med att säkra malmbasen kommer naturligtvis vara en prioriterad arbetsuppgift för LKAB.

Varför har man inte känt till det här tidigare?

– Ja, det är märkligt kan man tycka. Men det är bra att man nu agerar efter de nya förutsättningarna. Jag vill inte kommentera enskilda företag men känner stort förtroende för LKAB och för att de hanterar det här på bästa möjliga sätt.

Vad innebär det här för förtroendet för den svenska gruvbranschen?

– Det är viktigt med transparens, och LKAB har hela tiden rapporterat sina fyndigheter enligt den standard vi har inom branschen. Jag har, som sagt, fullt förtroende för att LKAB nu hanterar det här nya läget klokt.