Aktuellt

Janne Kempe-stipendium till Mathis Warlo

Årets Janne Kempe-stipendiat inom prospektering eller malmgeologi är nu utsedd. Mathis Warlo får stipendium om 30 000 kr för sitt examensarbete om Liikavaaras kopparfyndighet.

I år gick stipendiet till Mathis Warlo för arbetet Vein- and mineralisation paragenesis of the Liikavaara Cu-(W) deposit, northern Sweden – a key to its origin, skrivet på mastersnivå vid Luleå tekniska universitet. Mathis Warlo om stipendiebeskedet:
– I am much honored to receive this award and glad that the work I put into my thesis has been recognized. This inspires me to continue my research as a PhD student at Luleå University of Technology and motivates me to keep putting the best effort into my work.

Såhär skriver nomineringsgruppen, som i år bestod av Annika Wasström och Joachim Albrecht från Boliden samt Ulf Bertil Andersson och Monika Sammelin från LKAB:

  • Omfattning: För ett arbete omfattande 30 hp är detta gediget. Här har samlats data genom borrkärnskartering, provtagning, tunnslipstolkning, SEM-undersökningar, geokronologi, gjorts klassificeringar, tolkningar och dragits slutsatser av gjorda observationer.
  • Relevans: Arbetet är mycket relevant för gruvverksamheten genom att det ökar förståelsen för geologin i området. Prospekteringen har även nytta av arbetet, det hjälper till vid planeringen av brytningen samt vid val av processer för utvinningen av metallerna.
  • Kvalitet: Arbetet är ytterst väl utfört, metoderna är omsorgsfullt beskrivna, resultaten redovisas mycket noggrant och tolkningarna är underbyggda med litteraturhänvisningar.
  • Språk: Språket är bra och texten vetenskaplig.
  • Utformning: Utformningen är mycket bra. Strukturen på arbetet är vetenskapligt uppbyggd.
  • Nytta: Resultaten som presenteras bedöms som värdefull för gruvindustrin (se även Relevans), men även ur en akademisk synpunkt.
  • Nyhetsvärde: Nyhetsvärdet för gruvbolagets synvinkel är högt och från området finns inte mycket publicerat från tidigare.