Aktuellt

Kafka-artade tillståndsprocesser - ett sänke för Sverige

Kafka-artade tillståndsprocesser – ett sänke för Sverige

FN:s klimatrapport som presenterades idag på måndagen visar med all önskvärd tydlighet att vi måste öka takten i omställningen. Vi är ödmjuka för att mycket behöver hanteras i samhället med anledning av detta men vi konstaterar samtidigt krasst att vi inte kommer att lyckas om vi inte får till fungerande tillståndsprocesser.

Den högaktuella cementkrisen sätter fingret på just den infekterade skärningspunkten mellan ideologisk klimatambition och det reella förändringsarbete som bedrivs av stora svenska industriföretag. Den anläggning i Slite som nu ser ut att tvingas stänga ner skulle bli världens första klimatneutrala cementfabrik. Behovet av cement kommer däremot inte att minska genom klimatomställningen, tvärtom. Konsekvensen av en nedstängning blir cementproduktion med större klimatpåverkan och längre transporter till kunderna.

Stora cementanvändare, som byggsektorn och inte minst vi inom gruvindustrin, tvingas leta nya producenter längre och längre bort från Sverige vilket innebär både mindre hållbar produktion och långa och dyra transportvägar. Tvärtemot våra ambitioner.

Dessvärre är turerna kring kalkbrottet på Gotland bara det senaste, och kanske mest uppmärksammade, exemplet på hur illa tillståndsprocesser fungerar i Sverige. Tidigare i somras offentliggjorde Boliden planerna på att investera i Norge istället för i här, bland annat med hänvisning till att tillståndsprocesserna skapar osäkerhet för fortsatta investeringar i Sverige. Exemplen kan göras många.

Även omvärlden ser samma sak; Sveriges attraktivitet för investeringar i gruvnäringen i internationella mätningar sjönk från plats 8 till plats 36 mellan 2016 och 2021. Detta är alarmerande. Sverige har potential att leverera mer av de material som behövs för att klara klimatomställningen, men de svenska processerna för miljötillstånd är ett sänke för Sveriges utveckling och klimatarbete.

Vi ser just nu en politisk yrvakenhet kring hur värdekedjor och materialförsörjning egentligen sker i samhället. Basindustrin är den näring som lägger grunden för Sveriges klimatarbete genom att arbeta för att skapa klimatneutrala värdekedjor – som blir en förutsättning för att nå klimatmålen på riktigt. Ambitiösa investeringsplaner i basindustrins företag kan göra Sverige världsledande på klimatneutrala råmaterial. Men allt detta slarvas bort med Kafka-artade tillståndsprocesser.

Krafttag behövs nu för att förändra dessa.

Ett grundläggande fel i miljötillståndprocesserna är bristen på helhetssyn. Till exempel finns ingen statlig aktör eller myndighet som har i uppgift att se till helheten i en hållbar utveckling, som innefattar alla tre dimensionerna – miljö -, ekonomi och sociala dimensioner. Här måste politiken göra sitt. Utan politiskt mod att förändra, och att se helhetsbilden hur klimatomställningen hänger ihop med bland annat tillgång till metaller och mineral, skjuter vi problemen framför oss eller till ett annat land utan samma hållbarhetsintentioner.

Det var åratal sedan vi från branschen första gången slog larm till beslutsfattare om att systemet kring tillstånden måste förändras i grunden. Kanske kan cementkrisen tillsammans med IPCC:s rapport bli det uppvaknande vi så väl behöver?

”Ljudet från alarmklockorna är bedövande och bevisen obestridliga. Växthusgaserna kväver vår planet och utsätter miljarder människor för omedelbar fara”. Så sammanfattade FN:s generalsekreterare António Guterres klimatrapporten tidigare idag.

Låt de orden leda vägen även i arbetet med att skapa effektiva och förutsebara tillståndsprocesser här i Sverige – det är förutsättningen för en hållbar framtid.


Pressklipp om cementkrisen, ett axplock från sommaren

Regeringens konsulter varnar för akut byggstopp ”Vi fortsätter nu arbetet med vår inriktning att minska risken för eventuella allvarliga samhällskonsekvenser, både på kort och lång sikt”. Näringsminister Ibrahim Baylan kommentar Rambolls snabbanalys av läget. SvD, 6 augusti

Besvikelse efter möte med näringsministern – ”kommer inte lösa cementkrisen” ”Vi hade behövt känna oss tryggare med att regeringen kommer lösa det här och att de arbetar för att eliminera stoppet, inte minimera det.” Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen efter mötet med Ibrahim Baylan där även Svemin var med. Di, 4 augusti

Ledare: Vi borde gruva oss över segdragna tillståndsprocesser ”Men så länge vi använder råvaror som finns under jord, exempelvis metaller och kalksten, bör vi också vara beredda att bryta dem i Sverige och inte bara lämpa över bördan och ansvaret på andra länder. Ur miljö- och klimatsynpunkt är det oftare bättre att brytning sker i Sverige eftersom vi ligger i miljömässig framkant. Det kräver effektiva processer och tydliga regler.” Dagens Nyheters huvudledare. DN, 31 juli

Cementa: Politiskt agerande krävs för att rädda verksamheten ”– Egentligen är det inte alternativ att inte hitta en lösning.” Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef Cementa om att regeringens ansvar och att samhället inte har råd att misslyckas. Aftonbladet, 30 juli

Skärpning! MP struntar i Cementa och M i miljön ”Det behövs en sammanhållen politik som pratar med en röst – och talar varmt om både miljö och näringsliv.” Ledare osignerad. Expressen, 29 juli

Branschen: Cementbrist hotar klimatomställning ”– Tung industri har stor klimatpåverkan, och Hybrit kan lösa delar av detta. Men för att lyckas ställa om den här typen av industri behövs fungerande tillståndsprocesser och förutsägbarhet för hela värdekedjan. Det går inte att bara få några månader på sig då förutsättningarna ändras”. Niklas Johansson, kommunikationsdirektör LKAB. SvD, 29 juli

Cementa-nedläggning problematisk för LKAB och Trafikverket ”– Har man inte tillgång till cement så kan man inte säkra gångarna, och då tar det stopp. Då kan man helt enkelt inte fortsätta”. Emma Härdmark, kommunikationschef Svemin. DN, 27 juli

Byggbranschen kräver svar från regeringen ”– De får bli hur kreativa som helst. Kan de ge ett tillfällig tillstånd, överta processen eller inhibera beslutet. Vi har några månader på oss.” Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen, om att regeringen måste hitta en lösning som gäller före den 31 oktober för att förhindra ett tvärstopp. SvD, 15 juli