Aktuellt

Kopparfyndighet i Skelleftefältet - ännu rikare väntat

– Detta är bland det mest intressanta som hänt i svensk prospektering på senare tid. En omfattande koppar-silver-guld mineralisering som kan utvecklas till en mineraltillgång av internationell klass, säger Per Storm, VD Kopparberg Mineral, när resultatet av en ny utvärderingen visar att det så kallade Copperstoneområdet i norra Skelleftefältet bör betraktas som ett enda sammanhängande projekt.

Området klassas därmed som ett ”exploration target” om 60-100 Mton med huvudsakligen koppar och ädelmetaller, men även zink och bly. Det totala innehållet av värdemetaller motsvarar 1-1,25 % kopparekvivalenter.
– Detta är bland det mest intressanta som hänt i svensk prospektering på senare tid. Den omtolkning som vi nu färdigställt har alltså resulterat i ett betydligt större och mer sammanhängande projektområde än vad vi tidigare trott. Även om siffrorna innehåller osäkerheter bygger tolkningen på en substantiell mängd information och detta måste betraktas som ett projekt med en utomordentlig potential som vi först nu har börjat förstå. Projektet är en omfattande koppar-silver-guld mineralisering som kan utvecklas till en mineraltillgång av internationell klass. säger Kopparberg Mineral AB:s VD Per Storm i en kommentar.

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt tolv undersökningstillstånd om cirka 3 500 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger cirka 18,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB. G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.

Foto: Kopparberg Mineral

Foto: Kopparberg Mineral