Aktuellt

Lägesrapport för fossilfri gruvnäring till regeringen

Elektrifiering, digitalisering och strategisk forskning. Svemin lämnade i onsdags en lägesrapport till regeringen om vad som krävs för en fossilfri gruvnäring. Presentationen skedde i samband med Fossilfritt Sveriges Färdplanskonferens.

Gruv- och mineralbranschen lämnade i maj förra året sin klimatfärdplan om hur fossilfrihet ska uppnås senast år 2045. I onsdags var det dags i för en uppdatering, såväl vad som skett inom branschen som att upprepa vad som krävs av regeringen för att branschen ska ha förutsättningar att följa klimatfärdplanen.

Per Ahl, vd Svemin, hyllar Initiativet Fossilfritt Sverige och betonar den drivkraft som finns inom gruv- och mineralbranschen att följa den utstakade vägen. Han betonar att klimatsmart produktion har stora möjligheter att fortsätta vara en svensk exportvara.

– Nu är det viktigt att regeringen ger oss rätt förutsättningar för att samtidigt upprätthålla konkurrenskraften, branscherna kan inte ensamma bära detta], säger han.

För gruv- och mineralbranschen handlar det om effektiva och rättssäkra tillståndsprocesser, helhetssyn i politiska beslut, satsning på forskning och utveckling, förutsättningar för tillgång till fossilfri el och tillgång till biobränsle.

Sammanlagt har nu 12 branscher överlämnat sina klimatfärdplaner till regeringen.

– Klimatfrågan är vår tids stora utmaning och vi kan bara lösa den gemensamt. Fossilfritt Sveriges arbete är fantastiskt då det visar att Sveriges tyngsta branscher både vill vara med i omställningen mot nollutsläpp, och att de kan göra den, när de nu har tagit fram gemensamma färdplaner, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Svemin överlämnade Färdplan för en konkurrenskraftig och fossilfri gruv- och mineralnäring den 25 maj 2018.

Läs mer om Svemins färdplan här.

Godkänn statistics, marketing cookies för att se denna video.