Aktuellt

Lättare att göra rätt - nu låser vi upp verktyget som mäter biologisk mångfald

Modellen för att räkna på biologisk mångfald släpps nu fri att användas för alla som behöver kunna mäta, värdera och kompensera för sin påverkan på naturen.
-Det är avgörande att sprida det här svenskutvecklade verktyget brett, kunskapen om biologisk mångfald behöver öka i hela samhället, säger Kristina Branteryd, miljöexpert på Svemin.

Redan under utvecklingsfasen har CLIMB tagit en viktig roll i det svenska näringslivets gröna omställning. Modellen har visat sin styrka som en konkret resurs för aktörer att förstå och minimera sin påverkan på naturen, och vi har kvitto från domstolsprövningar som visar att CLIMB fungerar i praktiken.

Konkret underlättar CLIMB beslut om lokalisering och investering och ger bra underlag för miljöprövning och rapportering.

Miljökonsultföretaget Ecogain har utvecklat modellen tillsammans med Svemin och flera andra stora aktörer med stöd av Swedish Mining Innovation. Redan vid lanseringen i maj fick CLIMB stor uppmärksamhet, och efter det har Ecogain bland annat bjudits in till Regeringskansliet för att berätta om modellen.

– När så många och så stora aktörer gemensamt tar fram en lösning de behöver och tror på, visar det tydligt hur stark efterfrågan på CLIMB är. Och projektet har visat att modellen verkligen fungerar i praktiken, säger Katarina Walter, vd på Ecogain.

I och med att CLIMB från 1 september blir tillgänglig för alla kan fler företag och offentliga aktörer få chansen att på ett helt nytt sätt bidra till ansvarsfull markanvändning. Och det finns stora fördelar att räkna med, inte bara för planeten.

– Det största värdet är att kunskapen om biologisk mångfald blir tillgänglig och möjlig att förhålla sig till på ett nytt sätt, säger Katarina Walter.


FAKTA CLIMB

CLIMB, Changing Land Use Impact on Biodiversity, är en modell för att beräkna nuläge samt positiv och negativ påverkan på biologisk mångfald i samband med förändrad markanvändning.

CLIMB är ett samverkansprojekt med Ecogain, Talga, Vattenfall, Sveriges Bergmaterialindustri, Skanska, Svenska Kraftnät, Svemin, Boliden, LKAB, Specialfastigheter, Skellefteå Kraft, Heidelberg Materials.

En Advisory Board med representanter från Naturvårdsverket, SLU, Lunds universitet, Chalmers, IIASA, Anthesis, Skellefteå Kraft och Ecogain har löpande involverats i arbetet med metodutvecklingen.

Projektet sker i Strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation och är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Kontaktpersoner:
Kristina Branteryd, miljöexpert Svemin
08-762 67 38 [ kristina.branteryd@svemin.se


Susanne B Olsson, Head of Marketing & Communications, Ecogain
010-405 90 60  [  susanne.b.olsson@ecogain.se