Aktuellt

Lättnader för prospekteringsföretag allt närmare

På torsdagen togs ännu ett steg för att underlätta för den pandemidrabbade prospekteringsbranschen.

– Mycket efterlängtat, det är viktigt att förlängningen av undersökningstillstånd skyndsamt kommer på plats, säger Maria Sunér, vd Svemin

Coronapandemin har slagit hårt mot många branscher i samhället. Prospektering, som är det första och helt avgörande ledet för en fungerande gruvnäring, har hamnat i rejäla svårigheter. Anledningen är att prospektering är en kapitalintensiv verksamhet som ofta är helt beroende av extern finansiering via etablerade finansmarknader, samt att kunna få utrustning och experter på plats för att kunna bedriva ett aktivt undersökningsarbete. Såväl finansiering som möjligheten att få ofta utländska experter till Sverige har försvårats under pandemin. Om undersökningsarbete inte kan utföras riskerar prospekteringsföretag att mista tillstånd som i första steget ges för 3 år, och där kravet för förlängning är att arbete utförs aktivt och enligt plan. Fördröjningar och uppehåll gör att investeringar som redan gjorts kan bli förgäves. Verksamheten kan alltså inte ta paus – även om omvärlden gör det.

Svemin har därför ända sedan våren 2020 tryckt på regeringen att hela förra året måste ses som ett förlorat år för prospekteringsbolagen. Det innebär konkret att alla undersökningstillstånd automatiskt bör förlängas med ett år. På torsdagen behandlade näringsutskottet frågan om förlängning av undersökningstillstånd.

Svemin hade helst sett att lagändringen borde gälla även tillstånd som har beviljats efter den 1 juli 2020, men vägt mot risken för att ikraftträdandet skjuts upp på grund av ett omtag är det mer angeläget att de föreslagna förlängningarna snabbt kommer tillstånd.

– Med tanke på hur pandemiläget ser ut så är det viktigt att den föreslagna förlängningen nu genomförs. Men vi håller det inte som otroligt att även 2021 kan bli ett mer eller mindre förlorat år för prospekteringsverksamhet – eftersom mycket ska genomföras under sommarmånaderna – så ytterligare förlängningar kan behövas, säger Maria Sunér.

– Om så blir fallet utgår Svemin från att även tillstånd som beviljats efter den 1 juli 2020 kommer att inkluderas.

10 februari ska riksdagen besluta i ärendet och den 1 mars är det tänkt att den nya lagen ska träda i kraft.


Läs Svemins tidigare kommentarer kring undersökningstillstånd

13 januari: Monumentala låsningar i regeringen sinkar reell klimatomställning

18 juni: Näringsutskottets viktiga besked till gruvnäringen

5 juni: Halvhjärtad lindring för krisande prospekteringsföretag