Aktuellt

LKAB framtidssäkrar i ny jättesatsning

Foto: Fredric Alm/LKAB

400 miljarder kronor. Så mycket ska LKAB investera när de nu genomför Sveriges största industrisatsning någonsin. Förutom fler jobb kommer investeringen ge väsentligt lägre CO2-påverkan för gruvjättens verksamheter.

– En oerhört välkommen nyhet, Sverige fortsätter leda gruvnäringens globala omställning, säger Maria Sunér Fleming, vd Svemin.

Satsningen på den nya strategi LKAB presenterade på måndagen är redan historisk. Både vad det gäller investeringsstorleken – cirka 400 miljarder över 20 år – men också för att den ritar om den internationella gruvkartan. Den nya strategin stakar ut vägen mot nollutsläpp av koldioxid från egna processer och produkter till år 2045 och säkrar även bolagets verksamhet med expanderad gruvbrytning bortom 2060. Omställningen kan dessutom skapa 2000–3000 jobb årligen i Kiruna och Gällivare.

– Det här är den största omställningen i företagets 130-åriga historia och kan bli den största industriinvesteringen någonsin i Sverige. Det skapar unika möjligheter att minska världens koldioxidutsläpp och för svensk industri att ta ledningen i en nödvändig global omställning, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB, tillika vice ordförande i Svemin i ett pressmeddelande.

I korthet går satsningen ut på att ställa om produktionen från dagens järnmalmspellets till produktion av så kallad järnsvamp. Gruvnäringen är både i sig själv, och med de produkter sektorn tillhandahåller en avgörande aktör för att Sverige och världen ska kunna nå klimatmålen. Vilket måndagens nyhet är ännu ett exempel på.

– LKAB:s nyhet bekräftar att det är klassisk basindustri som driver klimatomställning såväl med sin produktion som det man levererar till kunderna. Med den nya produktionsmetod som LKAB beskriver blir klimatvinsten enorm jämfört med dagens produktion, säger Maria Sunér Fleming, vd Svemin.

LKAB:s ny strategi pekar ut tre huvudsakliga spår för omställningen:

  • Ny världsstandard för gruvbrytning
  • Järnsvamp framställd med grön vätgas ersätter på sikt järnmalmspellets och öppnar för en fossilfri järn- och stålindustri
  • Utvinna kritiska mineraler ur gruvavfall – med fossilfri teknik utvinns strategiskt viktiga jordartsmetaller och fosfor till mineralgödsel ur dagens avfall från gruvan

För att nå de mål den nya strategin siktar mot krävs att en rad komplexa frågor får en snabb lösning. Det rör bland annat tillståndsfrågor, energibehov och bättre förutsättningar för forskning, utveckling och innovation inom basindustrin.

–  Dagens nyhet sätter fingret på några områden som politiken nu måste prioritera. För det första att tillståndsprocesserna går mycket fortare. Det krävs till en radikal förbättring av det samlade myndighetssverige för att vi ska kunna göra stora och viktiga investeringar för att ha en modern och offensiv gruvnäring, säger Maria Sunér Fleming

– För det andra behöver framtidens elförsörjning säkras. Elsystemet får inte bli ett hinder för innovativ klimatomställning, utan politiken måste möjliggöra kostnadseffektiv och leveranssäker el i de mängder som behövs. Och för det tredje måste vi i samverkan satsa på tillräckliga medel på forskning och innovation.


Mer om LKAB:s satsning här