Aktuellt

Makthavare med personliga stålkopplingar

HYBRIT är flaggskeppsprojektet som ska sänka Sveriges totala utsläpp med 10 % (!). Därför lyfte EU fram det svenska initiativet på sin scen vid klimatmötet i Madrid. Svemins Emma Härdmark modererade bland annat klimatminister Isabella Lövin och generaldirektören för DG Clima Mauro Petriccione.

 

COP25 i Madrid är fullt av folk, organisationer, länder och företag med goda intentioner och ljusa visioner för en fossilfri framtid. Men risken är stor att det stannar vid tomma ord. De svenska bolagen LKAB, SSAB och Vattenfall är däremot tre tunga aktörer som redan kommit långt på resan mot en grön omställning.

EU valde därför att lyfta fram deras gemensamma projekt HYBRIT på sin egen scen i EU-paviljongen.

Isabella Lövin, miljö- och klimatminister, berättade med inlevelse om när hon först hörde talas om det svenska initiativet som går ut på att framställa fossilfritt stål.

-Wow, detta är fantastiskt att det kan gå att göra något åt just stålindustrin, sa hon och relaterade direkt till sin uppväxt i stålstaden Avesta och hur det präglat samhället.

Fr.v. Emma Härdmark, Svemin, Isabella Lövin, miljö- och klimatminister, Mauro Petriccione, generaldirektör DG Clima. Foto: Clem Silverman

Det visade sig att även seminariets andra hedersgäst har sin bakgrund i en region präglad av stålindustrin. Italienaren Mauro Petriccione, generaldirektör för DG CLIMA, gav Lövin medhåll och underströk vikten av att just stålindustrin ställer om.

-EU tar frågan om en grönare industri på allvar och därför har vi utvecklat The Green Deal, en färdplan för hur EU ska kunna uppnå klimatneutralitet senast 2050, sa Mauro Petriccione.

Förutom den svenska klimatministern och DG Climas generaldirektör medverkade även Jan Moström, vd LKAB, Martin Pei, Executive Vice-President Chief Technical Officer SSAB, Cecilia Hellner, chef samhällskontakter Norden, Vattenfall, Christer Forsgren, EuRIC Waste & Chemicals Task Force och Carel Cronenberg, European Bank for Reconstruction and Development, EBRD.

Men om ni inte lyckas?

-Det kommer att lyckas, sa Jan Moström, LKAB.

Foto: Clem Silverman