Aktuellt

Männen, malmen och jakten på jämställdheten

Fokus på männen, i stället för på de fåtal kvinnor som arbetar i gruvindustrin, kan snabba på jämställdhetsarbetet i gruvindustrin. Den tesen ska ett antal forskare i Luleå nu testa.

Forskare vid Luleå tekniska universitet ska leta sprickor i ”machomaskulinitetskulturen” i stället för att fokusera på specialinsatser riktade mot kvinnor.
– Motståndet mot kvinnor i gruvan ser inte ut som förr, men trots det går jämställdhetsarbetet trögt, säger professor Ylva Fältholm, Avdelningen för arbetsvetenskap.
– Åtgärder riktade mot kvinnor har inte haft avsedd effekt. Vi tror på förändringspotentialen hos männen och fokuserar nu på dem för att hitta öppningar i motståndet mot jämställdhet. Att påverka machokulturen med konkreta åtgärder som främjar hållbar jämställdhet, och där kvinnorna stannar kvar i gruvan, är målet.

Forskningen bygger på teorier om hur arbetarkollektivet kan bli ett konserverande skydd, som gör det möjligt att utöva motstånd mot förändringar, t e x jämställdhetsinsatser. Resultaten kan tillämpas inom andra mansdominerade branscher. Forskarna ska nu, i intervjuer, fokusgrupper och fältobservationer i gruvföretagen, synliggöra hur arbetarkollektivet och enskilda gruvarbetare utövar motstånd mot arbetsplatskulturen och machomaskuliniteten.
– Vi tror att jämställdhetsåtgärder riktade mot männen och som bygger på studier av hinder och möjligheter i kulturen på arbetsplatsen, kan leda till mer hållbara förändringar av jämställdheten i gruvindustrin, säger Ylva Fältholm. LKAB, Boliden och Dannemora ingår i studien.

Ylva Fältholm. Fotograf: Leif Nyberg

Ylva Fältholm. Fotograf: Leif Nyberg